Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

rezistentní arteriální hypertenze

Rezistentní arteriální hypertenze

Nejčastější definice rezistentní arteriální hypertenze (RAH) je nedosažení cílové hodnoty krevního tlaku(TK) při léčbě minimálně třemi antihypertenzními léky různých tříd v maximálních tolerovaných dávkách, z nichž jedno je diuretikum. Rezistentní AH tedy neznamená vždy neúspěšně léčenou AH, ale i úspěšně léčenouAH čtyřmi a více antihypertenzívy. Během diagnostiky RAH je třeba pečlivě vyloučit pseudorezistenci danou nepřesným měřením TK nebo nedostatečnou adherencí pacienta k farmakologické antihypertenzní léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2091x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze je stále poměrně opomíjenou jednotkou. Přitom její správná diagnostika a léčba může pacientovi umožnit vysazení celoživotní antihypertenzní medikace a tím i zabránění jejím nežádoucím účinkům. Nemluvě o ekonomickém přínosu, zvláště v dnešní době úsporných opatření, kdy jednorázová léčba je zdaleka ekonomicky méně náročná, než celoživotní užívání kombinace několika léků. V některých případech dokonce včasné odhalení příčiny může vést bezprostředně k z áchraně života (např. maligní feochromocytom).

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2823x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 14.3.2013 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze

V této přednášce se budeme věnovat arteriální hypertenzi včetně jejích specifických aspektů u pacientů podstupujících kardiochirurgickou operaci. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí.
                                                                    

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2503x | publikováno: 15.9.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze

Klinické projevy nitrolební hypertenze i hypotenze jsou velmi podobné – bolesti hlavy, nauzea, zvracení, následně útlum vědomí až kóma. Těžká nitrolební hypertenze i hypotenze mohou končit letálně. V počátečních stádiích lze zjistit, že pacienti s nitrolební hypotenzí mají výraznější potíže vstoje a menší vleže. U nitrolební hypertenze mají pacienti naopak výraznější potíže vleže, kdy je ICP vyšší. U rozvinuté nitrolební hypertenze se objevuje tzv. Cushingův reflex, tj. arteriální hypertenze, bradykardie a poruchy dýchání. Dlouhodobější syndrom nitrolební hypertenze (desítky hodin) se projeví městnáním na očním pozadí – prominencí papily zrakového nervu.

 
autor: Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4474x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze vzniká při procesech, které zvětšují nitrolební obsah a tlak a souborně se nazývají expanzivní procesy nitrolební. Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a herniacím mozkové tkáně, které mohou mít velmi závažné až fatální následky.

 
autor: Zdeněk Ambler, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4418x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Uvedeny zásady pohybové aktivity u arteriální hypertenze. Stať se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u sportujících hypertoniků a které jsou naopak nevhodné. Upozorňuje i na to, že na dopingovém seznamu jsou všechna běžně užívaná diuretika a pro některé sporty i beta-blokátory. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léčení sportovci mohou trénovat a závodit v určitých disciplinách.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6371x | publikováno: 15.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 1

 

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace
.. je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, kouření, sedavý způsob života aj.)..