Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus (DM) představuje složitou poruchu metabolismu glukózy, lipidů i proteinů. Více než 90 % diabetu představuje DM 2. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na komplikace aterosklerózy). Většinu nemocných v hemodialyzačních programech tvoří pacienti s DM. I když patofyziologie makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, kouření, sedavý způsob života aj.), léčebné i preventivní postupy jsou společné.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2329x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013 | Creative Commons License

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

Incidence „nárazu do zdi“ u vytrvalců během závodní kariéry se uvádí až 50%. Jedná se o stav vyčerpání glykogenových rezerv a s tím spojeným poklesem hladiny plasmatické glukózy na úroveň hypoglykémie. Jsou uvedeny možnosti prevence tohoto stavu, výrazně limitujícího výkon vytrvalce, doporučení k rychlé obnově glykogenových rezerv po výkonu a postup v situaci, kdy „náraz do zdi“ hrozí.
 

 
autor: Jaroslav Novák | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2909x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 25.9.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění
..Reziduální vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cév.. .. vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní kompl.. .. vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v ma.. ..klíčová slova: reziduální vaskulární riziko, aterogenní dyslipidémie, non.. ..klíčová slova: vaskulární riziko, aterogenní dyslipidémie, non-LDL d.. ..klíčová slova: vaskulární riziko, aterogenní dyslipidémie, non-LDL dyslipidémie, k.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Markery reziduálního vaskulárního rizika | 14.4.2015 12.94 M.. .. citlivé [?] Licence Markery reziduálního vaskulárního rizika | 14.4.2015 12.94 MB uživatel ..

Kombinovaná léčba dyslipidémií
.. důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby d.. ..klíčová slova: hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus 2. t.. ..klíčová slova: dyslipidémie, kombinace hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes me.. ..klíčová slova: kombinace hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus ..

Absolutní plicní objemy a kapacity
.. plicní objemy a kapacity jsou označovány reziduální objem (RV, residual volume), funkční reziduální k..

Dyslipidémie
.. tím, že představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby sr.. ..klíčová slova: kardiovaskulární.. ..klíčová slova: kardiovaskulární riziko..

Managment akutní iktové péče
.. zobrazení zlepšuje selekci/outcome a snižuje riziko komplikací. Výběr nemocných pro rekanalizační léč..

Monitorace v anestezii a intenzivní péči
.. vysoká invazivita) ale zároveň nehrozilo riziko přehlédnutí důležitých výkyvů monitorovaných para.. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, respirirační systém, hloubka ane..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léči..