Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT) Přítomnost cirkulující buněk s vlastnostmi nádorových buněk v krvi pacienta s metastazujícím karcinomem pozoroval již v roce 1869 Thomas Ashworth. Přesto intenzivní výzkum těchto buněk probíhá až posledních 15 let. Dnes víme, že počet cirkulujících nádorových buněk ( CTCs) je ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění a snížení počtu CTCs po podané chemoterapii je ve vztahu k odpovědi pacienta na léčbu. Již delší dobu používanou, přesto respektovanou, metodou detekce CTCs je izolace cirkulujících nádorových buněk je imunomagnetickou separací následovaná RT PCR. Toto výukové video navazuje na předchozí video „Imunomagnetická separace CTCs“ a ukazuje další část postupu a to izolaci mRNA z CTCs a reverzní transkripci (RT). Ty to kroky umožní získat cDNA z původně izolovaných potenciálně přítomných CTCs a stanovit přítomnost exprese s nádory asociovaných genů HER-2, MUC1, EpCAM. Stanovení exprese jmenovaných genů metodou PCR uvidíte ve třetím videu.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2285x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 1

 

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) v periferní krvi - PCR, elektroforéza a vyhodnocení
.. video „část 2. - izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT)“ a ukazuje zakončení c.. .. „část 2. - izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT)“ a ukazuje zakončení celého stanovení ..