Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Fyziologie ledvin II. - průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Materiál je určen pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku. Tématem kapitoly je přehled faktorů určujících průtok krve ledvinami a glomerulární filtraci. Podrobně je pojednáno o renální clearance a jejím využití při stanovení průtoku plazmy ledvinami a glomerulární filtrace.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3554x | publikováno: 7.7.2014 | poslední úpravy: 7.7.2014 | Creative Commons License

Základní funkce a vlastnosti krve

Základní funkce a vlastnosti krve

Výukový materiál určený pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. V první části se studenti seznámí se základními vlastnostmi a funkcemi krve. Druhá část je věnována fyziologii krevní plazmy, a to konkrétně jejímu množství v organismu, skladbě a funkčnímu významu jejích jednotlivých složek.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3438x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou

Izolace DNA z plné krve  modifikovanou vysolovací metodou

Instruktážní video zachycuje jednotlivé kroky izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou. Nejprve provedeme hemolýzu vodou nebo roztokem RCLB. Dále lyzujeme leukocyty a degradujeme membránové struktury (lýza jader) a proteiny. Odstraníme proteiny jejich vysolením nasyceným roztokem NaCl a odstraníme membránové struktury extrakcí do roztoku chloroformu a centrifugujeme. Odebereme vodnou fázi a DNA vysrážíme přidáním 96% etanolu. DNA rozpustíme ve vhodném objemu vody nebo pufru TE. Tato metoda vyžaduje pouze základní chemikálie přítomné ve většině biochemických laboratoří. Další výhodou je získání velkého výtěžku izolované DNA. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta, Jan Javůrek | obor: Biologie | zobrazeno: 3233x | publikováno: 10.5.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda ”

Izolace DNA z plné krve  adsorpcí na silikátovou membránu -  ” kolonková metoda ”

Instruktážní video ukazuje metodu izolaci DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu. Metody izolace nukleových kyselin jsou v podstatě vždy posloupností těchto základních kroků: získání biologického materiálu, rozpad tkání a buněk, uvolnění nukleových kyselin z buněk, oddělení nukleových kyselin z makromolekulárních struktur, purifikace nukleových kyselin, rozpuštění nukleových kyselin ve vhodném objemu vody. Kolonková adsorbční metoda využívá silné adsorpce molekul DNA v přítomnosti chaotropních solí, např. guanidinium thiokyanátu k silikátové membráně. Výhodou této metody je rychlá izolace DNA bez znečištění proteiny a dalšími látkami. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2480x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Tubulární procesy
.. rozpuštěných látek z tubulární tekutiny do krve (tubulární resorpce) nebo opačným směrem, tj. z k..

Život ohrožující krvácení (ŽOK)
.. je charakterizováno ztrátou celého objemu krve za 24 hod nebo ztrátou 50% krevního objemu během ..

Echokardiografie v kardiochirurgii
.. ploch, objemů, rychlostí a určení směrů proudění krve za pomoci a kombinace celé řady e..

Insuficience mitrální chlopně
.. a její neúplný uzávěr vede ke zpětnému toku krve..

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod
.. jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve..

Srdeční selhání
.. náplň cévního řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit ..

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve..

Ultrasonografický přístroj
.. Dopplerovského měření rychlosti a směru proudění krve..

Srdeční cyklus
.. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla..

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba
.. potřebě umělé plicní ventilace a riziku aspirace krve nebo kyselého žaludečního obsahu. U nemocných, u ..