Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

Elektrická aktivita mozku

Elektrická aktivita mozku

Výukový materiál je členěn do dvou tématických celků: Evokované potenciály a Elektroencefalografie (EEG). Kapitola věnovaná elektroencefalografii objasňuje vznik EEG signálu, popisuje metody registrace, základní EEG rytmy a využití elektroencefalografie v současné době.                   

 
autor: Jitka Švíglerová, Petr Králíček | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4808x | publikováno: 25.2.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Kraniocerebrální poranění

Kraniocerebrální poranění

Poranění hlavy a mozku provázejí lidstvo od počátku. Roční incidence se uvádí kolem 300 / 100.000 obyvatel. Přes různící se údaje incidence závažných traumat spíše nepatrně klesá. Tento trend nelze jistě přičítat zodpovědnějšímu chování populace. Snad tomu tak je pro obecně přijatá bezpečnostní opatření, jako jsou airbagy ve vozidlech, povinné použití bezpečnostních pásů v automobilech, nošení helmy na kole i při sjezdovém lyžování. Přesto nejčastější příčinou jsou autonehody (až 70 %), neubývají ani úrazy při pádech (asi 10 %), trauma mozku je také součástí závažných polytraumat. Často je bohužel příčinou úrazu vliv alkoholu a vzácněji i dalších drog. Až dvaapůlkrát častější jsou poranění mozku u mužů, snad kvůli rizikovějšímu vzorci chování.

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 3017x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

poranění páteře a míchy

Poranění páteře a míchy

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4670x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 18.11.2014 | Creative Commons License

poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

Poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

S rozvojem automobilové dopravy došlo i k rozvoji dopravní nehodovosti a tím i s nárůstem traumat spojených s autonehodou. Naštěstí v poslední době došlo i k výraznému zlepšení pasívní bezpečnosti pro osádku auta a tak nedochází k trvalému nárůstu nitrobřišních poranění, ale počty těchto poranění jsou vcelku stabilizované.
Břicho jako region je společně s hrudníkem a hlavou častým místem výskytu poranění v rámci polytraumatu, a méně často místem monotraumatu. Se zlepšením přednemocniční péče se nyní do nemocnice dostávají i úrazy, které by ještě před 15ti lety neměli šanci na zvládnutí zajištění na místě a transportu na Emergency Traumacentra.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2616x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Diagnostika a léčebné postupy podle jednotlivých segementů páteře včetně kazuistik.

                                                  

                                                                          

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2915x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň pacienta s poraněním hrudníku (oboustranné poranění plic) a postiženého traumatem obličejového skeletu. Materiál popisuje operaci od transportu pacienta na operační sál, vlastní chirurgický výkon a pooperační průběh na ARK JIP CHK.

 
autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut, Josef Vodička, Roman Bosman, Tomáš Hájek | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2511x | publikováno: 12.9.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.

Zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.

Prezentace seznamuje studenty zubního lékařství s trestním zákoníkem platným od 1.1.2010, přístupem zubního lékaře k problematice trestního práva a hodnocením závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Aktualizuje studijní literaturu – Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství, Praha Karolinum2007.
 

 
autor: Miroslav Dvořák | obor: Patologie a soudní lékařství | zobrazeno: 3202x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Nervy a cévy báze lebeční (přehled struktur a atlas preparátů)
.. přehledných tabulí, schémat a souboru fotografií mozku, cév a nervů na spodině lební. Série velmi přeh..

Porod a pánevní dno
.. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nas..

Laparoskopická reimplantace močovodu
..Poranění ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z u.. ..klíčová slova: Poranění..

Virtuální realita a psychické funkce
.. výzkumu, při které je studována reakce lidského mozku na podněty z VR s předem definovanými pa.. ..klíčová slova: terapie, social skills training, funkční okruhy mozku..

Operační techniky v neurochirurgii
.. v blízkosti funkčně důležitých struktur mozku a míchy, přes výkony na intrakraniálních a extr..

Mechanické podpory srdce
.. postižení. Hlavní potenciál využití při poranění..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
.. kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makro..