Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

pohybová aktivita v horku

Pohybová aktivita v horku

Prezentace je určena studujícím všeobecného lékařství, především výběrového předmětu Lékařské zajištění sportovní činnosti. Je vhodná i pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z tělovýchovného lékařství ve formě certifikovaného kurzu. Jsou zde objasněny základní poznatky k pohybové aktivitě v horku, poruchy termoregulace, jejich léčba a prevence.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2877x | publikováno: 31.3.2014 | poslední úpravy: 10.4.2014 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Uvedeny zásady pohybové aktivity u arteriální hypertenze. Stať se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u sportujících hypertoniků a které jsou naopak nevhodné. Upozorňuje i na to, že na dopingovém seznamu jsou všechna běžně užívaná diuretika a pro některé sporty i beta-blokátory. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léčení sportovci mohou trénovat a závodit v určitých disciplinách.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6351x | publikováno: 15.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License

pohybová aktivita ve vyšším věku

Pohybová aktivita ve vyšším věku

Při volbě cvičení u starších osob musíme brát v úvahu snazší unavitelnost, potřebu delšího odpočinku, zpomalení reakcí, oslabení paměti, zraku, sluchu, sníženou přizpůsobivost, sníženou schopnost vyvinout rychlost, menší sílu a obratnost. Staří si také hůře osvojují nové pohybové prvky. Pohybový aparát, dýchací a oběhový systém jsou méně výkonné. Adaptace na chlad i horku ve stáří klesá. VO2 max s věkem klesá. Vhodným cvičením lze změny zpomalit. Uvedeno pojetí tělovýchovného procesu ve vyšším věku.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 3433x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

pohybová aktivita v prevenci nemocí

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Úvodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6424x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License

pohybová aktivita v extrémním chladu

Pohybová aktivita v extrémním chladu

Prezentace je určena pro studující všeobecného lékařství a lékaře, kteří se připravují k atestaci (certifikovaný kurz) z tělovýchovného lékařství. Zabývá se reakcí a adaptací organismu člověka na výrazný chlad. Jsou popsány otužovací procesy i nebezpečí vyplývající z hypotermie a uvedena základní pravidla pro zimní plavání a plavecké maratóny na otevřených vodách.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 3311x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

pohybová aktivita ve vyšším věku

Pohybová aktivita ve vyšším věku

Přednáška předmětu Tělovýchovné lékařství pro 4. ročník všeobecného směru LF UK v Plzni.
Uvedeny zvláštnosti starého člověka z hlediska pohybové aktivity, vhodná a nevhodná cvičení v tomto věku. Zdůrazněny rozdíly v adaptaci na chlad a teplo. Pokles VO2max s věkem závisí na tom, zda se člověk věnuje pohybové aktivitě i ve středním a starším věku.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2356x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Elektrická aktivita mozku

Elektrická aktivita mozku

Výukový materiál je členěn do dvou tématických celků: Evokované potenciály a Elektroencefalografie (EEG). Kapitola věnovaná elektroencefalografii objasňuje vznik EEG signálu, popisuje metody registrace, základní EEG rytmy a využití elektroencefalografie v současné době.                   

 
autor: Jitka Švíglerová, Petr Králíček | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4753x | publikováno: 25.2.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6207x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Morbus scheuermann
.. vhodná rehabilitace a doporučená i zakázaná pohybová.. .. rehabilitace a doporučená i zakázaná pohybová aktivita..

Izolované srdce
.. srdce je zachována spontánní rytmická aktivita...

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech
.. aktivita většiny neuronů srdečního plexu je výsledkem souč..

Zdravotní efekt polyfenolů z hlediska jejich příjmu a využitelnosti
.. části z nich se předpokládá nejen antioxidační aktivita in vivo, ale také aktivní účast v metabolických a..

Opožděná svalová bolestivost
.. excentrickou činnost. Markerem DOMS bývá zvýšená aktivita intracelulárního enzymu kreatinkinázy (CK) v kr..