Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 9

3. Uroonkologie, choroby retroperitonea

3. Uroonkologie, choroby retroperitonea

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, a kol. | obor: Urologie | zobrazeno: 3563x | publikováno: 22.12.2011 | poslední úpravy: 18.2.2019 | Creative Commons License

Kožní choroby na obličeji

Kožní choroby na obličeji

Studenti se seznámí s nejčastějšími kožními chorobami na obličeji, hlavě a s nálezy v dutině ústní, které mají souvislost s dermatózami. Důraz bude kladen především na kožní zánětlivé dermatózy. Práce bude sloužit i studentům zubního lékařství k základní orietaci v dermatologii. Součástí je obrazová dokumentace. Dermatoonkologická problematika je probrána v jiných prezentacích.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 2939x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Téma gastrointestinálních chorob v graviditě zahrnuje široký okruh problémů – v graviditě se objevují onemocnění jater různé etiologie, závažnosti i prognózy, v úvahu přicházejí i onemocnění pankreatu, těhotenství u pacientek s ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou, glutenovou enteropatií či cystickou fibrózou.
Náhlé příhody břišní mohou pochopitelně vzniknout i v graviditě a mít při pozdní diagnóze závažné následky.
Potíže bývají s výběrem léků v graviditě. Obavy mnohých lékařů před rizikem užívání léčiv v graviditě vede nezřídka k zbytečnému a škodlivému vysazení léků. Tím se však často zhorší prognóza základního onemocnění, i prognóza plodu.

 
autor: Jaroslava Karbanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 1974x | publikováno: 14.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

plicní ventilace

Plicní ventilace

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a hrudníku.

                                      

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4834x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

Tato část učebních textů je věnovaná speciální problematice plicních onemocnění. Čtenář zde najde v úvodních kapitolách zaměřených na terapii nespecifických zánětů průdušek a plic a tuberkulózy a mykobakterióz aktuální a pro praxi nezbytné informace o diagnostice. Další kapitoly jsou věnovány postupně nemocem s bronchiální obstrukcí, cystické fibróze a bronchiektáziím, intersticiálně plicním procesům, nádorům průdušek a plic, onemocnění pleurální dutiny, mediastina, problematice dechové nedostatečnosti, patologii plicního krevního oběhu, plicním infekcím u imunokompromitovaných nemocných, poruchám dýchání ve spánku a urgentním stavům v pneumologii. Zvláštní kapitola je věnována aktuální problematice mimojícnového refluxu a jeho vztahům k nemocem průdušek a plic.

 
autor: Miloš Pešek, Gabriela Krákorová, Milan Teřl, Jana Marešová, Jana Vyskočilová | obor: Pneumologie | zobrazeno: 4110x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

Absolutní plicní objemy a kapacity

Absolutní plicní objemy a kapacity

Jako absolutní plicní objemy a kapacity jsou označovány reziduální objem (RV, residual volume), funkční reziduální kapacita (FRC, functional residual capacity) a celková plicní kapacita (TLC, total lung capacity). Jedná se o objemy vzduchu, který je za daných situací přítomen v plicích, nikoliv objemy nadechnutého či vydechnutého vzduchu jako v případě jiných spirometrických parametrů.

 
autor: Jiří Mudra | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2428x | publikováno: 4.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

Dýchací soustava, jejíž hlavní funkcí je především výměna krevních plynů, má pro život člověka nezastupitelný význam. Zajímavé je, že dýchací soustava embrya člověka prochází při svém ontogenetickém vývoji i vývojem fylogenetickým. Každý z nás měl tedy v embryonální době založeny žábry. Již vyvinuté plíce před naším narozením připomínají houbu, nasáklou vodou. Při narození je odstraněn poslední pozůstatek toho, co nás s vodními živočichy pojilo; průchodem porodními cestami je vytlačena tekutina z plic a nahrazena vzduchem.
První část skript pojednává o vývoji, anatomické stavbě a funkci dýchací soustavy. Dále se zabývá základními vyšetřovacími metodami v plicním lékařství. Jako i v jiných klinických oborech medicíny, používá plicní lékařství (=pneumologie) základní diagnostický „čtyřlístek“ – anamnézu, fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření a základní zobrazovací metody (tj. zde prostý rentgenový snímek hrudníku). Tento čtyřlístek je pak v pneumologii doplněn navíc typickou plicní „kapičkou“ rosy na čtyřlístku; součástí základního vyšetření je i vyšetření plicních funkcí (tj. spirometrie). V další kapitole se pak hovoří o příznacích plicních chorob. Čtenář skript má možnost se blíže seznámit s rozmanitými projevy plicních chorob a hlouběji identifikovat charakteristiky těch základních, jimiž jsou dušnost a kašel.

 
autor: Miloš Pešek, Milan Teřl, Pavel Fiala, František Vožeh, Jaroslav Slípka | obor: Pneumologie | zobrazeno: 4513x | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – speciální diagnostické a terapeutické výkony

SKRIPTA PLICNÍ – speciální diagnostické a terapeutické výkony

Autoři seznamují čtenáře s využitím celé řady diagnostických a léčebných metod, které se užívají v moderní pneumologii. Kromě zobrazovacích vyšetřovacích metod zde najdeme metody radioizotopové, speciální funkční a bronchologické metody a diagnostické metody prováděné hrudními chirurgy. Z terapeutických metod zde najdeme invazivní a intervenční radiologické a bronchologické metody. Z léčebných metod často užívaných v pneumologii jsou uvedeny základní informace o mechanické plicní ventilaci, inhalační léčbě a o indikacích plicních transplantací. Skripta obsahují i postupy předoperačních vyšetření a předoperační přípravy u nemocných s chorobami průdušek a plic.

 
autor: Miloš Pešek, Milan Teřl, Zdeněk Chudáček, Vladimír Špidlen, Josef Vodička, Jan Zeman, Miloš Pešek, Petr Pužman | obor: Pneumologie | zobrazeno: 2857x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Žilní tromboembolická choroba je onemocnění zasahující téměř do všech lékařských oborů. Článek podává přehled o její epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostice a léčbě. Vychází z nejnovějších odborných doporučení a informuje i o moderních terapeutických možnostech.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2882x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Dyslipidémie
.. z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby..

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)
.. klinickou praxi v léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie jednodušší léčbu bez nutnosti labo..

Klíšťová encefalitida
.. pojednává o klinickém průběhu a projevech choroby, etiologii a léčbě a je určen především pro stude..

Trombofilní stavy
..klíčová slova: žilní trombóza, plicní embolie, trombofilní ..

Těhotenství a chlopenní vady
.. dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortalit..

Lidské helmintózy z masa a přenášené členovci
.. členovců (hmyzu a korýšů). Některé choroby jsou celosvětově epidemiologicky velmi závažné (n..

Adrenální insuficience
.. těžkých stavech, dále testování k potvrzení této choroby. Adrenální insuficience není častý stav, ale je ..

Ateroskleróza a ICHS
.. choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Donedávna to..

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod
.. práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká jej..

Alzheimerova choroba
.. Současné možnosti diagnostiky Alzheimerovy choroby, zobrazovací metody. Stručné seznámení s možn..