Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Fyziologie paměti
.. by student měl po absolvování tohoto kurzu znát. paměť a učení, dělení paměti, dělení implicitní paměti,.. ..ace má vytvořit základní přehled učiva pro stude.. .. měl po absolvování tohoto kurzu znát. paměť a učení, dělení paměti, dělení implicitní paměti, habitu.. ..klíčová slova: paměť a učení, dělení paměti, habituace, senz.. ..klíčová slova: aměť a učení, dělení paměti, habituace, senzib.. ..klíčová slova: a učení, dělení paměti, habituace, senzibilizace, kl.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie paměti | 21.5.2015 31.35 MB uživatel vzdělávací sítě ME.. .. Martina Grundmanová Přílohy: Příloha Dat..

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí
.. (orientaci, myšlení, pozornost, úsudek, paměť, náhled na nemoc), vnímání (halucinace), efe.. .. neurologické vyšetření začíná již prvním kontaktem s pacientem, kdy sled.. ..klíčová slova: euforie, ha.. ..a Černá, MUDr. Kristýna Krakorová Přílohy: Příl..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III.část
.. imunitních mechanismů je imunologická paměť, která je zprostředkována paměťovými T a B buňka.. .. imunitní mechanismy dělíme na humorální, které jsou zpro.. ..klíčová slova: imunitnímechanismy, prezentace antigenu, T.. .. Martin Liška, Mgr. Jitka Ochotná, Petr Panzner P..