Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy nacházíme v orofaciální oblasti relativně vzácně. Přesto na ně musí být pomýšleno především v diferenciální diagnostice tumorů hlavy a krku. Mohou být často prvním příznakem závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti. V příspěvku je zahrnut i extrémně raritní případ metastázy hepatocelulárního karcinomu do dolní čelisti.

 
autor: Jan Jambura, Daniel Hrušák, Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jaroslav Drobný, Ondřej Daum | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1980x | publikováno: 24.10.2014 | poslední úpravy: 24.10.2014 | Creative Commons License

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Ludmila Boudová, Pavel Andrle, Robert Houba | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2864x | publikováno: 14.12.2014 | poslední úpravy: 14.12.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Protézy v chirurgii
.. kloubu nebo v průběhu radioterapie v orofaciální oblasti u onkologických pacientů. Text je p.. .. kloubu nebo v průběhu radioterapie v orofaciální oblasti u onkologických pacientů. Text je přehledově dop.. ..klíčová slova: náhrada, rehabilitace, trauma, orofaciální.. ..klíčová slova: náhrada, rehabilitace, trauma, orofaciální oblast..

Ošetření defektů v cervikální oblasti
.. zobrazeny ukázky preparace kavit v cervikální oblasti a pracovní postup zhotovení amalgámové výplně, v.. ..klíčová slova: oblast, klínové defekty, eroze, skloionomerní ce.. .. [?] Licence Ošetření defektů v cervikální oblasti | 29.7.2014 uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Základy medicínského práva
.. (nařízení vlády a vyhlášky ministerstev) pro oblast medicínského p..

Endometrióza
.. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a c..

Extrapyramidové poruchy pohybu
.. poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vy..

Hluboké prostory hlavy Fossa pterygopalatina. Přehled struktur a fotografický atlas preparátů
.. jámy představuje složitě utvářenou oblast s množstvím struktur a jejich topograficky k..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabul..