Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 13

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie.

                       

 
autor: Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3622x | publikováno: 19.7.2013 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License

Topografie hrudníku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografie hrudníku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Tématický celek Topografie hrudníku je postaven na přehledných fotografiích vypreparovaných krajin s popisem , jejich vymezením a charakteristikou obsahu krajin a prostorů hrudníku. Téma je určeno především studentům 2. ročníku.         

 
autor: Pavla Chacón Gil, Ismail Khadang, Michal Petrášek, Pavel Fiala, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 2969x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografická anatomie krku je určena především studentům 2. ročníku a sestává z přehledných snímků vypreparovaných krajin s popisem, stručným vymezením všech hlavních krajin a charakteristikou jejich obsahu. Fotografie doprovázejí originální schémata.        

 
autor: Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Michal Petrášek, Pavel Fiala, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3130x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 7162x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Nervy a cévy báze lebeční (přehled struktur a atlas preparátů)

Nervy a cévy báze lebeční (přehled struktur a atlas preparátů)

Výukový text zahrnující přehled hlavových nervů a cév, které zásobují mozek a mozkové pleny.Sestává se z přehledných tabulí, schémat a souboru fotografií mozku, cév a nervů na spodině lební. Série velmi přehledných snímků ukazuje jámy lební s prostupy cév a nervů, jednotlivé hlavové nervy v řadě pohledů, hlavní tepny zásobující mozek a cévy na povrchu mozku. Soubor snímků s popisy struktur je doplněn přehlednými schématy.

 
autor: Pavla Chacón Gil, Ismail Khadang, Petr Vais, Antonín Horák, Michal Petrášek | obor: Anatomie | zobrazeno: 4862x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Hluboké prostory hlavy Fossa pterygopalatina. Přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Hluboké prostory hlavy Fossa  pterygopalatina. Přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Výukový text obsahuje stručný popis, snímky preparátů a doplňující schémata topograficky významné krajiny.
Fossa pterygopalatina jako součást infratemporální jámy představuje složitě utvářenou oblast s množstvím struktur a jejich topograficky komplikovanými vztahy. Řada nervů a cév zásobujících několik krajin hlavy prochází skrze fossa pterygopalatina. Výukový text není jen doplněním učebnicových údajů, ale usnadňuje představu o topografických vztazích krajiny.
 

 
autor: Pavel Fiala, Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4558x | publikováno: 7.1.2014 | poslední úpravy: 14.10.2014 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4018x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | sekce: | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3533x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4183x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016 | Creative Commons License

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Studijní materiál je určen do výuky praktických cvičení z anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Kromě základů anatomie a histologie nabízí i klinické poznámky.

                                                                                                               

 
autor: Lada Eberlová, Věra Křížková, Hynek Mírka | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2001x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2357x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2593x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Základy morfologie gamet a embryí pro účely asistované reprodukce

Základy morfologie gamet a embryí pro účely asistované reprodukce

 Pro úspěch asistované reprodukce je nezbytné, aby: oocyty určené pro oplodnění in vitro měly dostatečný obal expandovaných kumulárních buněk, zdravou ooplazmu a přítomné pólové tělísko. Pro výběr spermie je často uplatňován postup mikroskopické selekce, kterou se lze vyhnout anomálním tvarům hlavičky a bičíku. Po oplození je mnohdy používán tzv. time-lapse systém a analýza morfologie embrya během jeho dělení. Morfologie gamet a embryí nás tak provází celým procesem asistované reprodukce – jak ale jednotlivé anomálie rozeznat?

 
autor: Jan Nevoral, Lukáš Gold | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 666x | publikováno: 3.1.2019 | poslední úpravy: 16.1.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 19

Jít na stránku: 1 2

Atlas kvantitativní histologie
.. se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě prom.. .. se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvant.. .. se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvantitativních para.. ..klíčová slova: morfologie mikroskopických .. ..klíčová slova: mikroskopických.. ..klíčová slova: mikroskopických preparátů..

Přehled histologických barvení včetně imunohistochemie
.. na praktických cvičeních či ve výzkumu, včetně mikroskopických fotografií obarvených preparátů. Přehledně jsou p.. .. včetně mikroskopických fotografií obarvených preparátů. Přehledně jsou popsány principy im..

Patofyziologie štítné žlázy
.. popis morfologie štítné žlázy. Tvorba, metabolismus a funkce T-ho.. ..klíčová slova: morfologie štítné žlázy, hype..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bloč.. .. atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpr..

Seznámení s některými histologickými metodikami
.. První část nazvaná Metodika přípravy korozivních preparátů je manuálem k přípravě zejména korozivních prepa..

Principy a příklady imunohistochemie
.. barvení tam, kde je nutný specifický průkaz mikroskopických struktur. Kromě demonstrace a vysvětlení jednoho ..

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 1. – Příprava vzorku a deparafinace
.. se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speci..

Alzheimerova choroba
.. buněk, apoptóze. Popis makroskopických a mikroskopických změn mozkové tkáně. Klinické projevy - forma časn..

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA
.. se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speci..

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 2. – Izolace RNA
.. se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speci..