Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3655x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014 | Creative Commons License

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Studijní materiál je určen do výuky praktických cvičení z anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Kromě základů anatomie a histologie nabízí i klinické poznámky.

                                                                                                               

 
autor: Lada Eberlová, Věra Křížková, Hynek Mírka | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2017x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Lékařská posudková služba (LPS) se při svém výkonu posudkové činnosti pro potřeby systému sociálního zabezpečení opírá o spolupráci a podklady od ošetřujících lékařů, zejména všeobecných praktických lékařů (VPL). V systému nemocenského pojištění dokonce převažuje posudková péče ošetřujících lékařů nad posudkovou činností lékařů LPS.

 
autor: Libuše Čeledová, Čevela Rostislav | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 188x | publikováno: 23.5.2019 | poslední úpravy: 23.5.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 20

Jít na stránku: 1 2

Přehled lymfatického systému
..klíčová slova: lymfatický systém, lymfatické o.. ..klíčová slova: systém, lymfatické .. .. citlivé [?] Licence přehled lymfatického systému | 10.3.2015 909.5 KB uživatel vzdělávací sítě ME..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém..

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie
..klíčová slova: systém, mužský pohlavní sy.. .. Cvičebnice praktické anatomie - Respirační systém | 8.1.2019 819.84 KB uživatel vzdělávací sítě MEF..

LMS Moodle
.. vzdělávací systém MOODLE (LMS MOODLE) je určený pro podporu p..

Sborník abstrakt z Komise experimentální kardiologie
.. tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a.. ..klíčová slova: nervový systém, experimentální k.. ..klíčová slova: nervový systém, experimentální k..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V.část
.. patogenům a nádorově pozměněným buňkám. Imunitní systém musí být schopen rozlišit škodlivé patogeny od mi.. ..klíčová slova: systém..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení ko.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Topografická anatomie hrudníku
.. a zvláštní kapitola je věnována míznímu systému hrudníku. Stručný text je doprovázen pod.. ..klíčová slova: topografie, mízní systém..

Monitorace v anestezii a intenzivní péči
..klíčová slova: kardiovaskulární systém, respirirační systém, hloubka an..

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod
.. biologický systém je otevřeným dynamickým systémem s kontinuálním p..