Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Materiál seznamuje se základy antitrombotické léčby a jejími specifiky na Kardiologickém oddělení FN v Plzni. Antirombotická léčba hraje v kardiochirurgii zcela zásadní roli a její vedení je jední ze základních předpokladů úspěšné péče o pacienta podstupujícího kardiochirurgický výkon.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2098x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Fyzikální léčba v dermatologii

Fyzikální léčba v dermatologii

Student se seznámí se základními pricipy fyzikální terapie v dermatologii (fototerapie, kryoterapie, elektroterapie, lasery, fotodynamická terapie, dermatochirurgie, korektivní dermatologie).                     

                                      

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3984x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Dyslipidémie jsou nejčastější metabolickou poruchou. Jejich léčba je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby dyslipidémií směřuje ke kombinaci léků modifikujících lipidy.                            

           

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2225x | publikováno: 3.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2142x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Geografické rozložení výskytu hepatocelulárního karcinomu HCC je rozdílné. Zatímco v Evropě,Austrálii a Severní Americe je jeho výskyt poměrně nízký 1-3/100,000 obyvatel na rok, jsou oblasti jihovýchodní Asie a subsaharská Afrika, kde se jeho výskyt pohybuje až 150/100.000 obyvatel na rok. Jeho výskyt je spojen s výskytem viru hepatitídy B HBV a hepatitídy C-HCV v těchto oblastech a jeho objevení se opožduje cca o 30-60 po onemocnění chronickou hepatitidou B a cca 20-30 let po chronické hepatitídě C.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3101x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Jaterních metastáz se bohužel dočká polovina nemocných, kteří kolorektálním karcinomem onemocní. I přesto že, se jedná o pokročilý stupeň nádoru, u řady nemocných dosáhneme léčbou uzdravení. Pokud však chceme nemocné léčit se záměrem kurativním nelze vynechat léčbu chirurgickou. Bez této léčby nikdy uzdravení nemocných nedosáhneme.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2109x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 23.4.2014 | Creative Commons License

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba

Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíkové léčby se používají u nemocných s poruchou vědomí, při kardiopulmonální resuscitaci, u anestezovaných nemocných a u nemocných s poruchami průchodnosti dýchacích cest v urgentní medicíně a v intenzivní péči. Invazivita zajištění průchodnosti dýchacích cest závisí na řadě okolností. Záleží na typu neprůchodnosti dýchacích cest, na potřebné době zajištění průchodnosti dýchacích cest, typu postižení nemocného, potřebě umělé plicní ventilace a riziku aspirace krve nebo kyselého žaludečního obsahu. U nemocných, u kterých jsou použity pomůcky k invazivnímu zajištění průchodnosti dýchacích cest, je nutná komplexní péče a vybavení sterilními pomůckami, protože otevřené dýchací cesty jsou zbaveny ochranné činnosti horních dýchacích cest, které slouží jako filtr. Sliznice dutiny nosní má nejen čistící a filtrační funkci, ale je přirozenou přípravnou vdechovaného vzduchu, který se zde ohřívá a zvlhčuje. Vyřazení činnosti nosu a vyvedení dolních dýchacích cest před ústa nemocného vyžaduje proto aseptický přístup k dýchacím cestám jako k chirurgické ráně a zajištění ohřátí a zvlhčení vdechované směsi.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4838x | publikováno: 15.3.2013 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Žilní tromboembolická choroba je onemocnění zasahující téměř do všech lékařských oborů. Článek podává přehled o její epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostice a léčbě. Vychází z nejnovějších odborných doporučení a informuje i o moderních terapeutických možnostech.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2918x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 19

Jít na stránku: 1 2

Antitrombotické léky
..klíčová slova: léčba, antiagregační léčba, trombolytická léčb.. .. citlivé [?] Licence Antitrombotická léčba | 25.3.2014 466.48 KB uživatel vzdělávací sítě ME..

Zhoubné nádory vulvy
.. patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou mo.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Léčba zhoubných nádorů zevních rod..

Farmakoterapie v dermatologii
..Léčba dermatologickými externy (zevní, lokální) je stá..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická ..

Endokrinní hypertenze
.. jednotkou. Přitom její správná diagnostika a léčba může pacientovi umožnit vysazení celoživotní anti..

Hyperkalcemie
.. metod až po zobrazovací vyšetření. Taktéž léčba, která je stále diskutovaným tématem je popsána z.. ..klíčová slova: primární hyperparathyreoza, diagnostika, léčba..

Pohybová aktivita v horku
.. aktivitě v horku, poruchy termoregulace, jejich léčba a..

Život ohrožující krvácení (ŽOK)
..klíčová slova: krvácení, ošetření, léčba..

Inkontinence moči
.. konzervativní, farmakologická i operační léčba..

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v souča..