Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4460x | publikováno: 21.8.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015 | Creative Commons License

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Tento výukový materiál je určen studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jedná se o komentované video, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětu "Lékařská biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro průkaz žlučových barviv v moči (bilirubin – Naumannova zkouška, Hamarstenova zkouška; uribilinogen – Ehrlichova zkouška) a krevního barviva v moči (Heitz-Boyerova zkouška).

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 2139x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Genetika krevních skupin systému ABO

Genetika krevních skupin systému ABO

Materiál „Genetika krevních skupin systému ABO“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé krevní skupiny, jejich dědičnost, a také tři základní geny ABO, H (FUT1) a SE (FUT2), které se na vzniku antigenů těchto krevních skupin podílejí, včetně jejich vzájemných vztahů. V pasážích zmiňujících základní alely jednotlivých genů se dále podrobněji zaměřuje se na jednotlivé typy genových mutací (např. substituce, delece…).

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 3148x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 5.9.2013 | Creative Commons License

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3115x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014 | Creative Commons License

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3731x | publikováno: 27.8.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Dědičnost krevní skupiny Xg

Dědičnost krevní skupiny Xg

Materiál „Dědičnost krevní skupiny Xg“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Shrnuje stručně základní informace o dědičnosti a významu antigenů krevní skupiny Xg. Jedná se o příklad X-vázané dominantní dědičnosti. Materiál obsahuje i doplňující informace o gonozomální dědičnosti, inaktivaci X chromozómu a některých dalších X-vázaných genech.

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 2560x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 15.1.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 19

Jít na stránku: 1 2

Základní funkce a vlastnosti krve
.. funkcemi krve. Druhá část je věnována fyziologii krevní plazmy, a to konkrétně jejímu množství v organ.. ..klíčová slova: krev, krevní ..

OBTÍŽNÉ KRAJINY HLAVY - REGIO ORBITALIS
.. a.facialis , a. infraorbitalis. Žilní krev odtéká do vv. ophthalmicae a v. facialis. Mízní c..

Ochranný (mimoantioxidační) účinek přírodních látek v potravinách před aterosklerosou
.. aktivní a příznivý vliv na hemostázu, na krevní tlak a na tvorbu NO v endotelové vrstvě cévní s..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazn..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expi.. ..klíčová slova: vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Měření krevního tlaku | 14.7.2010 20.98 MB uživatel v..

Opožděná svalová bolestivost
.. intracelulárního enzymu kreatinkinázy (CK) v krevním séru. Dochází k ní v souvislosti se zvýšenou p..

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie
.. uzavřena stěna břišní. Čas operace byl 53 minut, krevní ztráta nebyl žádná. Závěr: LESS nefrektomie je..

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část
.. jejíž hlavní funkcí je především výměna krevních plynů, má pro život člověka nezastupitelný vý..

Seznámení s některými histologickými metodikami
.. k přípravě zejména korozivních preparátů krevních cév, obsahuje příklady postupu u malých anim..

Medicínsky významní členovci
..klíčová slova: krevsající členovci, vektor, de..