Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

klinická biochemie

Klinická biochemie

Oficiální web Klinické biochemie.                  

                                                                                                   

                                                                                                

 
autor: Petr Míka | sekce: Odkazy na web | zobrazeno: 1662x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 5297x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014 | Creative Commons License

klinická biochemie

Podpůrný kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku všeobecného lékařství na LF UK v Plzni.

                                                                                                                                                                                                               

 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Václav Senft, Roman Cibulka, Richar Pikner | sekce: Odkazy na web, e-Knihy | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3860x | publikováno: 2.11.2015 | poslední úpravy: 2.11.2015 | Creative Commons License

Ústav lékařské chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a biochemie

Oficiální web Ústavu lékařské chemie a biochemie           

                                                                                

                                                                      

 
autor: Petr Míka | sekce: Odkazy na web | zobrazeno: 1953x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

Tato část učebních textů je věnovaná speciální problematice plicních onemocnění. Čtenář zde najde v úvodních kapitolách zaměřených na terapii nespecifických zánětů průdušek a plic a tuberkulózy a mykobakterióz aktuální a pro praxi nezbytné informace o diagnostice. Další kapitoly jsou věnovány postupně nemocem s bronchiální obstrukcí, cystické fibróze a bronchiektáziím, intersticiálně plicním procesům, nádorům průdušek a plic, onemocnění pleurální dutiny, mediastina, problematice dechové nedostatečnosti, patologii plicního krevního oběhu, plicním infekcím u imunokompromitovaných nemocných, poruchám dýchání ve spánku a urgentním stavům v pneumologii. Zvláštní kapitola je věnována aktuální problematice mimojícnového refluxu a jeho vztahům k nemocem průdušek a plic.

 
autor: Miloš Pešek, Gabriela Krákorová, Milan Teřl, Jana Marešová, Jana Vyskočilová | obor: Pneumologie | zobrazeno: 4110x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

klinická anatomie žil dolních končetin

Klinická anatomie žil dolních končetin

Prezentace popisuje anatomii hlubokých, povrchových a spojovacích žil dolních končetin a jejich funkci. Vzhledem ke klinické významnosti celého systému jsou připojeny i základní informace o funkčním vyšetření a o nejběžnějších patologických změnách. Anatomie žil dolních končetin a jejich vztahy jsou znázorněny na přehledných obrázcích.
The presentation deals with the anatomy and function of the deep, superfical and communicating veins of the lower extremity, which are important especially from the clinical point of view. Therefore, the basic information on the functional examination and on the most common pathological changes is also added. The text is accompanied by explanatory drawings.

 
autor: Jiří Valenta, Pavel Fiala, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 2540x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 4

 

Vývoj nových léků
..Klinická farmakologie je intedisciplinární obor. Nemá př..

Důkaz acetonu
.. cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vho..

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči
.. praktických cvičení předmětu "Lékařská biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vho..

Důkaz aminokyselin a bílkovin
.. cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění důkazových rea..