Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 8834x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4765x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4018x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů
.. měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená lit..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou ..

Fyziologie paměti
.. lékařské fakulty na dané téma. Byla vytvořena klíčová slova, která představují nezbytné minimum, kte..

Selected Chapters form English Grammar in Medical Context (Part 2)
.. Součástí kurzu jsou i pretestová cvičení s klíčem a závěrečný test, který zahrnuje i látku předc..