Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

Incidence „nárazu do zdi“ u vytrvalců během závodní kariéry se uvádí až 50%. Jedná se o stav vyčerpání glykogenových rezerv a s tím spojeným poklesem hladiny plasmatické glukózy na úroveň hypoglykémie. Jsou uvedeny možnosti prevence tohoto stavu, výrazně limitujícího výkon vytrvalce, doporučení k rychlé obnově glykogenových rezerv po výkonu a postup v situaci, kdy „náraz do zdi“ hrozí.
 

 
autor: Jaroslav Novák | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2909x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 25.9.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Kombinovaná léčba dyslipidémií
.. je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby d.. ..klíčová slova: dyslipidémie, kombinace hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes me.. ..klíčová slova: kombinace hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus ..

Dyslipidémie
.. tím, že představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby sr.. ..klíčová slova: kardiovaskulární.. ..klíčová slova: kardiovaskulární riziko..

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění
.. vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v ma.. ..klíčová slova: vaskulární riziko, aterogenní dyslipidémie, non-LDL dyslipidémie, k..

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace
.. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cév.. .. makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, d.. ..klíčová slova: kardio-renální riziko, léčba a prevence kardiovaskulárních.. ..klíčová slova: mellitus, kardio-renální riziko, léčba a prevence kardiovaskulárních one..

94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti
.. převážně směřují do oblastí neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčné fyziologie a me.. ..klíčová slova: neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčná fyziologie, me..

Těhotenství a chlopenní vady
.. živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské .. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, chlopenní v..

Monitorace v anestezii a intenzivní péči
.. vysoká invazivita) ale zároveň nehrozilo riziko přehlédnutí důležitých výkyvů monitorovaných para.. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, respirirační systém, hloubka ane..

Ateroskleróza a ICHS
..Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Done..

Arteriální hypertenze
.. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí. ..

Managment akutní iktové péče
.. zobrazení zlepšuje selekci/outcome a snižuje riziko komplikací. Výběr nemocných pro rekanalizační léč..