Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 11

fyziologie paměti

Fyziologie paměti

Prezentace má vytvořit základní přehled učiva pro studenty 2. ročníku lékařské fakulty na dané téma. Byla vytvořena klíčová slova, která představují nezbytné minimum, které by student měl po absolvování tohoto kurzu znát. paměť a učení, dělení paměti, dělení implicitní paměti, habituace, senzibilizace, klasické podmiňování,operantní podmiňování, rozdíl mezi implicitní a explicitní pamětí,zapomínání.

 
autor: Martina Grundmanová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3894x | publikováno: 15.7.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 11393x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Ústav patologické fyziologie

Ústav patologické fyziologie

Oficiální web Ústavu patologické fyziologie                

                                                                                      

                                                                                

 
autor: Petr Míka | sekce: Odkazy na web | zobrazeno: 1660x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Anatomie a fyziologie perinea

Anatomie a fyziologie perinea

Perineum je komplikovaná fibromuskulární struktura, do které inzeruje mnoho subjektů. Kraniálně je ohraničeno rektovaginální septem (Denonvilliersovou fascií), kaudálně kůží perinea, ventrálně zadní stěnou pochvy a dorzálně přední stěnou anorekta. Laterálně tvoří jeho hranici ischiopubická raménka.

 
autor: Vladimír Kališ | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3071x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

fyziologie zástavy krvácení

Fyziologie zástavy krvácení

Výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství, ale může sloužit jako studijní materiál i v dalším průběhu pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Shrnuje dosud známé informace o procesech probíhajících při zástavě krvácení. Zabývá se strukturou i funkcí buněk, které se v těchto procesech uplatňují.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2918x | publikováno: 29.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Základy fyziologie receptorů

Základy fyziologie receptorů

Multimediální prezentace shrnuje základy fyziologie buněčných receptorů a je určena pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství. V prezentaci jsou komentovány a animovány základní principy fungování membránových a jaderných receptorů a jsou uvedeny i nejtypičtější příklady jednotlivých typů receptorů.

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3504x | publikováno: 14.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3552x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017 | Creative Commons License

fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2182x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | sekce: | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3564x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Materiál je určen pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku. Tématem kapitoly je přehled faktorů určujících průtok krve ledvinami a glomerulární filtraci. Podrobně je pojednáno o renální clearance a jejím využití při stanovení průtoku plazmy ledvinami a glomerulární filtrace.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3601x | publikováno: 7.7.2014 | poslední úpravy: 7.7.2014 | Creative Commons License

fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy  I. Struktura a funkce ledvin.

Soubor obsahuje kapitolu Struktura a funkce ledvin. Jsou v něm popsány základní funkce ledvin, makroskopická a histologická struktura ledvin a procesy určující množství a složení moče. Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku.                                

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4218x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 4.4.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti
.. převážně směřují do oblastí neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčné fyziologie a me.. .. Abstrakty převážně směřují do oblastí neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčné fyziologie .. ..klíčová slova: neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčná fyziologie, me.. ..klíčová slova: fyziologie, neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, b..

Těhotenství a chlopenní vady
.. živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské .. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, chlopenní v..

Ateroskleróza a ICHS
..Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Done..

Dyslipidémie
..klíčová slova: kardiovaskulární..

Arteriální hypertenze
.. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí. ..

Kombinovaná léčba dyslipidémií
.. je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby d.. ..klíčová slova: dyslipidémie, kombinace hypolipidemik, kardiovaskulární riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes me..

Kardio - metabolický syndrom
.. s KMS mají vysokou prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vy.. .. syndrom (KMS). V přednášce je vysvětlena patofyziologie, diagnostika možnosti léčby KMS. Nemocní s KMS ma.. ..klíčová slova: kardiovaskulární..

Srdeční selhání
.. selhání tvoří významnou kapitolu kardiovaskulárních chorob, jednak pro svou vysokou prevalenci,.. ..klíčová slova: kardiovaskulární mortalita, akutní koronární syndrom, akutní inf..

Patofyziologie dýchání
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie dýchání | 22.5.2013 657.17 KB uživatel vzd..

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace
.. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cév.. .. programech tvoří pacienti s DM. I když patofyziologie makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový p.. ..klíčová slova: kardio-renální riziko, léčba a prevence kardiovaskulárních..