Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

karcinom ovaria

Karcinom ovaria

Předložená stať seznamuje s problematikou karcinomu vaječníku, který je pro svou incidenci a vysokou mortalitu velkým problémem gynekologie. Práce se zabývá diagnostikou, komplexní léčbou a dispenzarizací pacientek s tímto závažným onemocněním.

                                                          

 
autor: Jiří Presl | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3716x | publikováno: 4.10.2013 | poslední úpravy: 11.10.2013 | Creative Commons License

karcinom prsu

Karcinom prsu

Karcinom prsu z hlediska etiopatogeneze, diagnostiky a léčby.

                                                                                                                                                                                                                        

 
autor: Ilona Zedníková | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2785x | publikováno: 4.5.2011 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

karcinom endometria

Karcinom endometria

Karcinom endometria je nejčastější gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je doplněna autorskou obrazovou dokumentací.

 
autor: Pavel Vlasák, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2474x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015 | Creative Commons License

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2423x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 13.9.2013 | Creative Commons License

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Geografické rozložení výskytu hepatocelulárního karcinomu HCC je rozdílné. Zatímco v Evropě,Austrálii a Severní Americe je jeho výskyt poměrně nízký 1-3/100,000 obyvatel na rok, jsou oblasti jihovýchodní Asie a subsaharská Afrika, kde se jeho výskyt pohybuje až 150/100.000 obyvatel na rok. Jeho výskyt je spojen s výskytem viru hepatitídy B HBV a hepatitídy C-HCV v těchto oblastech a jeho objevení se opožduje cca o 30-60 po onemocnění chronickou hepatitidou B a cca 20-30 let po chronické hepatitídě C.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3139x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Preperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie
.. prostatektomie indikované pro lokalizovaný karcinom prostaty krok za krokem, jak je prováděna v roce .. ..klíčová slova: karcinom prostaty, laparoskopie, radikální p.. ..klíčová slova: karcinom prostaty, laparoskopie, radikální p..

3. Uroonkologie, choroby retroperitonea
..klíčová slova: karcinom.. .. citlivé [?] Licence Uroonkologie I - úvod, karcinom penisu, nádory varlat, cysty a nádory ledvin, n..

Operace jater, žlučových cest a žlučníku
.. se o nádory primární, tedy o hepatocelulární karcinom a cholangiocelulární karcinom a o nádory se..

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
.. dočká polovina nemocných, kteří kolorektálním karcinomem onemocní. I přesto že, se jedná o pokročilý stu.. ..klíčová slova: metastázy, kolorektální karcinom.. .. léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu | 7.4.2014 5.6 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

HPV ve zkratce
.. HPV infekce jako nezbytné příčiny cervikálního karcinomu. Dále je vysvětlen význam vakcinace a její úči.. ..klíčová slova: infekce, cervikální karcinom..

Nádory močového měchýře
..Karcinom močového měchýře vychází z kmenových buněk urotel..