Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Nádory ledvin mají z celého světa největší incidenci v ČR, v rámci ČR poté v Plzeňském kraji. Na Urologické klinice FN Plzeň řešíme chirurgicky kolem 200 případů ročně, z toho minimálně z poloviny je indikována radikální nefrektomie, u zbylé části záchovný resekční výkon. U nefrektomie je upřednostňován laparoskopický přístup. Pouze pokročilejší nálezy je nutné řešit otevřenou nefrektomií. Přestože je laparoskopie miniinvazivní výkon, je snaha invazivitu stále snižovat. Do klinické se dostává nyní jednoportový přístup. Vlastní výsledky: V období 8/2011 až 2/2013 jsme provedli 127 miniinvazivních nefrektomií, z toho 27 (21,3%) jednoportově. Na videu se snažíme prezentovat typický operační postup.

 
autor: Milan Hora, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Petr Stránský, Ondřej Hes | obor: Urologie | zobrazeno: 4118x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Jedovatí bezobratlí v ČR

Jedovatí bezobratlí v ČR

I v našem malém státě mírného pásma na nás ve stinných podrostech či na slunných stráních číhá jedovaté nebezpečí v podobě malých bezobratlých živočichů. Někteří mohou člověku způsobit jen neškodné otoky, vyrážky či dýchací obtíže, jiní jsou smrtelně jedovatí. Důležitou roli v účincích jejich jedů hraje i stav imunitního systému postiženého. V materiálu naleznete, kromě základních informací a obrázků, i zajímavosti o dalších reálných otravách na našem území způsobených zavlečenými či vlivem teplého klimatu rozšiřujícími se druhy. V závěru práce jsou shrnuta doporučení o první pomoci.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 2376x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 8.6.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 145

Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči
.. studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jedná se o komentované video, které doplňuje výuku pr..

Porod a pánevní dno
.. vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti pre..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitol..

Srdeční cyklus
.. níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje .. .. animace vám pomůže k lepšímu porozumění průběhu jednotlivých fází srdečního cyklu. V levé části uvidí..

Molekulární anatomie buněčného jádra
.. studium medicíny. Snahou autorů bylo zobrazení jednotlivých struktur, molekul a jejich vztahů tak, a..

Obecná fyzika
.. a v druhé části popis praktického provedení jednoduchých experimentů. ..

Atlas kvantitativní histologie
.. struktur, numerické hustoty buněk v objemové jednotce tkáňového bločku, mikrovazální hustoty a hod..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 6..

Vlastnosti materiálů
.. text sdružuje tři kapitoly, které pojednávají o deformaci tuhých těles, o roztažnosti pev..

Principy a příklady imunohistochemie
.. struktur. Kromě demonstrace a vysvětlení jednoho z možných alboratorních postupů krok za kro..