Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin je projevem systémové aterosklerózy a je třeba na ni nahlížet komplexně. Článek předkládá souhrnný přehled rizikových faktorů, doporučených diagnostických postupů včetně včasného vyhledávání časných stádií onemocnění, možností konzervativní i invazivní léčby.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2672x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Vysvětlení historie a vývoje pojmu Alzheimerova choroba, seznámení s formou sporadickou a familiární. Uvedení současného pohledu na etiologii a patofyziologii nemoci, popis kaskády dějů vedoucích k neurodegeneraci a následně zániku nervových buněk, apoptóze. Popis makroskopických a mikroskopických změn mozkové tkáně. Klinické projevy - forma časná a pozdní, rozdíly, popis úbytku kognitivních funkcí a rozvoje demence. Současné možnosti diagnostiky Alzheimerovy choroby, zobrazovací metody. Stručné seznámení s možnostmi léčby, vyhlídky do blízké budoucnosti, kam směřuje výzkumné úsilí. Možnosti prevence Alzheimerovy demence, podíl jednotlivých typů demencí v současné populaci.

 
autor: Zdeňka Purkartová, Jan Cendelín, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2258x | publikováno: 19.2.2013 | poslední úpravy: 6.9.2013 | Creative Commons License

srdeční cyklus

Srdeční cyklus

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.

 
autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 17474x | publikováno: 1.10.2009 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

srdeční selhání

Srdeční selhání

Srdeční selhání tvoří významnou kapitolu kardiovaskulárních chorob, jednak pro svou vysokou prevalenci, jednak pro tíži postižení pro pacienty a krajně nepříznivou prognózou. Základní definice udává, že srdeční selhání je stav, kdy i přes adekvátní náplň cévního řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit odpovídající prokrvení ostatních tkání organizmu.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1900x | publikováno: 30.1.2015 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3511x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Ateroskleróza a ICHS
..klíčová slova: ischemická choroba.. ..klíčová slova: ischemická choroba.. ..klíčová slova: ischemická choroba srdeční.. .. citlivé [?] Licence Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční | 24.3.2015 56.84 MB uživatel vz.. .. [?] Licence Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční | 24.3.2015 56.84 MB uživatel vzdělávací .. .. Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční | 24.3.2015 56.84 MB uživatel vzdělávací sítě MEF..

Insuficience mitrální chlopně
.. chlopeň je unikátní dvojcípá srdeční struktura, která ovlivňuje funkci celého srdce. J..

Mechanické podpory srdce
.. oxygenaci - ECMO. Jde o miniaturizovaný srdeční oběh, který zajišťuje jak srdeční podporu, tak i ..

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba
.. tromboembolická choroba je onemocnění zasahující téměř do všech lékařsk..

Adrenální insuficience
..klíčová slova: choroba, nedostatečnost ..

Dyslipidémie
.. rizikových faktorů ischemické choroby srdeční..

Základy elektrofyziologie srdce
.. iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad pri.. ..klíčová slova: srdeční..

Těhotenství a chlopenní vady
.. 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z t..

Projevy adaptace na opakovanou tělesnou zátěž u sportovců
.. ukazatelích: Známky hypertrofie levé komory srdeční na EKG křivce, které je nutno odlišit od hy..

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace
.. na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na kompl..