Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

Pohlavně přenosné nemoci

Pohlavně přenosné nemoci

Student se seznámí s nejčastějšími pohlavně přenosnými infekcemi, jejich diagnostikou, klinickými nálezy, terapií a administrativními povinnosti souvisejícími s jejich dispenzarizací.    

                                                   

 
autor: Jan Říčař | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3264x | publikováno: 23.4.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Úvodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6433x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License

Kožní nálezy u interních nemocí

Kožní nálezy u interních nemocí

Práce je určena studentům lékařské fakulty. Nemoci vnitřních orgánů mohou být často provázené kožními změnami. Nálezy na kůži jsou nespecifické, nebo jsou specifické pro určitou chorobu a mají pak diagnostický význam a mohou přispět k včasné diagnóze interního onemocnění. V práci je uveden přehled nejvýznamnější a nejčastějších kožních nálezů u interních chorob.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3261x | publikováno: 4.11.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Kožní nemoci v dětském věku

Kožní nemoci v dětském věku

Podobně jako v jiných oborech platí v dermatologii fakt, že dítě není jen „malý dospělý“ pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé kožní nemoci jsou pro dětský věk typické, jiné se naopak v tomto období života prakticky nevyskytují.

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 2828x | publikováno: 16.12.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Kožní nemoci dětského věku

Kožní nemoci dětského věku

Podobně jako v jiných oborech platí v dermatologii fakt, že dítě není jen „malý dospělý“ pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé kožní nemoci jsou pro dětský věk typické, jiné se naopak v tomto období života prakticky nevyskytují.

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 2628x | publikováno: 31.10.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o diagnostice nemocí zubní dřeně a periodoncia. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3522x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 26.3.2013 | Creative Commons License

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Materiál pojednává o historii výzkumu vedoucího k objevu struktury DNA. Víte, jakou roli v ní hrál bakteriofág? Práce je určena hlavně pro studenty I. ročníku všeobecného i zubního lékařství, ale také všem dalším zájemcům o biologii. Materiál obsahuje kapitoly, které se zabývají objevem bakterií, virů a DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 1536x | publikováno: 21.3.2014 | poslední úpravy: 21.3.2014 | Creative Commons License

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečně-cévních nemocí

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečně-cévních nemocí

Alkoholické nápoje jsou významnou složkou lidské potravy. Z výživového hlediska se uplatňuje nejen alkohol jako zdroj energie, ale také přírodní látky fenolové povahy, které jsou v nich přítomné. Z hlediska prevence srdečně-cévních nemocí jsou nejvýznamnější resveratroly, katechiny a antokyaniny. Alkohol v mírných dávkách zvyšuje obsah cholesterolu v HDL a snižuje trombogenezi.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2872x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
.. Stať se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u spor.. ..klíčová slova: hypertenzní.. ..klíčová slova: nemoci..

Kardio - metabolický syndrom
.. prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat .. ..klíčová slova: nemoci..

Diferenciální diagnostika kožních nádorů
.. Tímto způsobem se dá přispět k včasnému zjištění nemoci a ovlivnit ve většině případů prognózu nemoci..

Krátká historie bioflavonoidů
.. a funkce v prevenci aterosklerosy a nádorových nemocí..

Deset chval potravin rostlinného původu
.. význam v prevenci srdečněcévních, nádorových aj. nemocí. Je uvedeno optimální zastoupení jednotlivých zák..

Kombinovaná léčba dyslipidémií
.. i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby dys..

Lymeská borelióza
.. podpůrný materiál zejména k volitelnému předmětu Nemoci přenášené klí..

Adiktologie pro praxi
.. návykové látky uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. deceneální revizi v kategorii F 1 s v..

Morbus scheuermann
.. věku. Uvedeny klinické i rtg projevy nemoci v různých stádiích, vhodná rehabilitace a dopo..

Extrapyramidové poruchy pohybu
.. odlišení léčebně ovlivnitelné Parkinsonovy nemoci od parkinsonských syndromů jiné geneze. Pro ko..