Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 11

5. BPH, prostatitida, benigní onemocnění mužského genitalu, uretritidy

5. BPH, prostatitida, benigní onemocnění mužského genitalu, uretritidy

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, a kol. | obor: Urologie | zobrazeno: 2974x | publikováno: 22.12.2011 | poslední úpravy: 18.2.2019 | Creative Commons License

1. General Urology, Congenital Anomalies

1. General Urology, Congenital Anomalies

used to be a branch of General Surgery, but several last decades a separate specialization, extensive diagnostics and conservative treatment, broad range of operative methods, broad range of operative methods                                                      

 
autor: Milan Hora | obor: Urologie | zobrazeno: 2259x | publikováno: 13.1.2012 | poslední úpravy: 18.2.2019 | Creative Commons License

6. Andrology, genitourinary trauma, urological emergency

6. Andrology, genitourinary trauma, urological emergency

mainly mycotic - diabetics –combination with diabetic phimosis –healthy men –intercourse with woman with mycotic vaginitis –Treatment, local antimycotics (Clotrimazolum), in phimosis -circumcision

                                                                                                                                          

 
autor: Milan Hora | obor: Urologie | zobrazeno: 2318x | publikováno: 13.1.2012 | poslední úpravy: 18.2.2019 | Creative Commons License

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu

Publikace je určena studentům lékařské fakulty k základní orientaci v této problematice, aby při vyšetření nemocného byli schopni diagnostikovat nejčastější kožní onemocnění na genitálu a zahájit správný diagnostický a léčebný postup.  

                 

 
autor: Jan Říčař | obor: Dermatologie | zobrazeno: 4881x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

5. BPH, prostatitis, benign diseases of genitals

5. BPH, prostatitis, benign diseases of genitals

Non -malignant enlargement of prostate. Etiology unknown, a lot of theories may be related to an imbalance between estrogenic and androgenic activity. Histopathology. BPH – histhological diagnosis, patient comes because of voiding problems – LUTS (lower urinary tract symptoms).

                                 

 
autor: Milan Hora | obor: Urologie | zobrazeno: 1676x | publikováno: 4.4.2013 | poslední úpravy: 18.2.2019 | Creative Commons License

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Materiál s názvem Genetická vazba a základy LOD analýzy je určen širokému spektru vysokoškolských studentů, především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství, studentům zubního lékařství případně studentům oborů s přírodovědným či biologickým zaměřením. Stejně tak ale poslouží všem, kteří se zajímají o genetiku a chtějí si rozšířit své znalosti. Materiál se zabývá problematikou odhalení genové vazby a použitím LOD skór testu.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2594x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Vazba genů

Vazba genů

Materiál je určen především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství a studentům zubního lékařství, kteří se připravují na zkoušku z biologie a genetiky. Obsahuje osm řešených příkladů na téma genová vazba, tříbodový test a konstrukce genetické mapy. Řešení úloh je rozděleno do několika logicky po sobě následujících kroků a je doplněno tabulkami, vzorci a nákresy genetických map.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 4981x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 31.3.2014 | Creative Commons License

Genetika krevních skupin systému ABO

Genetika krevních skupin systému ABO

Materiál „Genetika krevních skupin systému ABO“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé krevní skupiny, jejich dědičnost, a také tři základní geny ABO, H (FUT1) a SE (FUT2), které se na vzniku antigenů těchto krevních skupin podílejí, včetně jejich vzájemných vztahů. V pasážích zmiňujících základní alely jednotlivých genů se dále podrobněji zaměřuje se na jednotlivé typy genových mutací (např. substituce, delece…).

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 3173x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 5.9.2013 | Creative Commons License

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | obor: Urologie | zobrazeno: 3797x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014 | Creative Commons License

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Interindividuální variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často významný problém. Jedním z faktorů, které v jejím vzniku hrají důležitou roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xenobiotik se podílí 22 izoforem cytochromu P450 z rodin CYP1, CYP2 a CYP3, pro které je charakteristický významný polymorfismus. Tyto různé genové varianty se mohou projevit ve fenotypu až čtyřmi různými způsoby: Takzvaní pomalí metabolizátoři (PM) jsou nositelé dvou nefunčních alel a postrádají enzymatickou aktivitu, střední metabolizátoři (IM) jsou heterozygoti pro nefunkční alelu nebo nosiči dvou alel kódujících enzym se sníženou aktivitou (rychlost metabolismu mezi PM a rychlým metabolizátorem). Rychlí (extenzivní, EM) metabolizátoři jsou jedinci s dvěma funkčními (wild type) alelami a ultrarychlí metabolizátoři (UM) mají více aktivních kopií genu. Výsledný fenotyp se tedy může projevit selháním účinku léčiva či zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léčivy.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2865x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License

Epidemiology and genetics of familial cancer

Epidemiology and genetics of familial cancer

Prof. Hemminki is a leading specialist of the field of epidemiology and genetics of many types of cancer. It comes from Finland and began studying medicine at the University of Helsinki. In his lecture he summarized the current state of knowledge and future directions of research in tumor biology.         

 
autor: Kari Hemminki | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 749x | publikováno: 23.3.2017 | poslední úpravy: 23.3.2017 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 28

Jít na stránku: 1 2 3

Thyroid gland disorders
.. a range of lectures in internal medicine for the general..

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. There are 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering..

Urology for students of stomatology
.. and testicle 4. Benign diseases of male genitalia, the most important urogenital anomalies,.. ..klíčová slova: agenesis, Renal ectopia, Horseshoe..

Nádory močového měchýře
.. těchto kmenových buněk. Stabilní transfekce genu pro zelený fluoreskující protein pod kontrolou d..

Program „Karyotypy“
.. studijní materiál k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Slou.. .. je možno pokračovat a složit další, náhodně vygenerovaný karyotyp. ..

Sialolithiaza
.. Lubor Hostička, P. Andrle, J. Genčur, L. Hauer, D. Hrušák, J. Jambura, P. Pošta Pří..

Augmentace kostním štěpem
.. D., Hostička L., Hauer L., Jambura J., Pošta P.,Genčur J. Přílohy: Příloha Dat..

Kolemčelistní záněty
.. bakteriální. Jedná se většinou o akutní až urgentní patologické stavy, které mohou být život ohro.. .. Hauer, Andrle Pavel, Hostička Lubor, Pošta Petr, Genčur Jiří Přílohy: Příloha Datum..

Extrapyramidové poruchy pohybu
.. není vyčerpávající popis dosud známé etiopatogeneze, měnící se taxonomie či příliš podrobná difere..

Kvalita života osob ve vyšším věku
.. společnosti k zajištění kvality života starší generace s přihlédnutím na prognózy stárnutí české po..