Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

fyzikální terapie

Fyzikální terapie

Ve fyzikální terapii (FT) se používá široká škála různých fyzikálních podnětů, jejichž léčebné použití je většinou empiricky podložené. Historie fyzikální terapie sahá až do starověké Číny, kde se používala vodoléčba, podobně jako ve starověkém Egyptě.                                                          

                                

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1861x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Fotodynamická terapie

Fotodynamická terapie

 Protinádorová terapie zahrnuje v současné době zejména chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a hypertermii. Jejím cílem je dosažení rovnováhy mezi destrukcí tumorových buněk a zachování fyziologických funkcí buněk nenádorových.

                                                                             

 
autor: Robert Bajgar | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1773x | publikováno: 7.11.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015 | Creative Commons License

Infuzní terapie a výživa

Infuzní terapie a výživa

U nemocných v perioperačním období, resuscitační a intenzivní péči se pravidelně setkáváme s poruchou příjmu tekutin a potravy. Změny ve vnitřním prostředí indukované chorobnými procesy mohou dále významně ohrožovat nemocné a zhoršit jejich stav. Infuzní terapie a podávání iontových koncentrátů umožňuje zabránit život ohrožujícím změnám vnitřní homeostázy. V případě nemocných v dlouhodobé péči se nedílnou součástí terapie stává i přísun adekvátního množství potřebných živin ať už enterální nebo parenterální cestou. Zajištění přístupu do cévního řečiště je z těchto důvodů absolutní nutností. V následující kapitole se budeme věnovat problematice zajištění cévního přístupu, možným základním odchylkám ve vnitřním prostředí a terapeutickým postupům infuzní terapie a výživy kriticky nemocných.

 
autor: Jan Beneš | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4452x | publikováno: 6.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

fyzikální vyšetření ledvin

Fyzikální vyšetření ledvin

Prezentace přednášky na téma 1. Fyzikální vyšetření ledvin a močového měchýře, 2. Funkční vyšetření ledvin, 3. Zobrazovací metody a 4. Renální biopsie.

                                                                                       

 
autor: Sylvie Opatrná | obor: Nefrologie | zobrazeno: 4621x | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

fyzikální léčba v dermatologii

Fyzikální léčba v dermatologii

Student se seznámí se základními pricipy fyzikální terapie v dermatologii (fototerapie, kryoterapie, elektroterapie, lasery, fotodynamická terapie, dermatochirurgie, korektivní dermatologie).                     

                                      

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3949x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1897x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015 | Creative Commons License

fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Hemaferetické metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medicínských metod. Těžiště jejich praktického používání leží ve dvou hlavních oblastech – na jedné straně v odběru krevních derivátů od dárců, na druhé straně pak v terapii dnes již celé řady chorob, jejichž společným jmenovatelem je možnost ovlivnění jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve pacientů.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1679x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 20.5.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 31

Jít na stránku: 1 2 3 4

Videoprezentace: léčebné postupy v dermatologii
..klíčová slova: fyzikální terapie,.. ..klíčová slova: fyzikální terapie,..

Hormonální léčba děložních myomů
.. indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranz.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Hormonální terapie děložních myomů | 13.2.2015 8.07 MB uživatel vzdě..

Stereoskopický mikroskop
.. se analogicky provádějí v klinické praxi, v biofyzikálním praktiku především sledujeme fyzikální podstatu ..

Podivnosti mikrosvěta
.. „mikrosvětě“. Když zkoumáme nějakou fyzikální soustavu, obvykle nás zajímá její energie, pohyb ..

Termodynamika pro mediky
.. se jako fyzikální obor zabývá vztahem mezi teplem, konáním práce a ..

Pelvic organ Prolaps
.. pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG ..

Systemická rodinná psychoterapie
.. základní charakteristiky systemické psychoterapie, která patří mezi pět základních proudů moderní p.. ..klíčová slova: terapie, psychosomatika, systemická terapie, rodinná p.. .. citlivé [?] Licence Systemická psychoterapie | 16.4.2015 50.03 MB uživatel vzdělávací sítě MEF..

Rezistentní arteriální hypertenze
..klíčová slova: hypertenze, diagnostika, terapie, renální d..

Farmakoterapie v dermatologii
.. lokální) je stále nejvíce používaným způsobem terapie zvláště u běžných dermatóz jakými jsou ekzém, pso.. ..klíčová slova: farmakoterapie.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Farmakoterapie v dermatologii | 5.3.2013 428.05 KB uživatel ..

Denzitometrie
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem s..