Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Dětská stomatologie - kurz

Dětská stomatologie - kurz

Cílem kurzu „Dětská stomatologie“ je poskytnout zejména studentům zubního lékařství LF UK v Plzni aktuální informace o základní problematice tohoto oboru. Poslední učebnice oboru, „Dětská stomatologie“ autorského kolektivu Komínek-Rozkovcová-Semján , vyšla v roce 1988 a je již delší dobu rozebrána. Proto se autoři níže uvedených kapitol rozhodli postupně publikovat základní aktuální informace, týkající se důležitých problémů, s nimiž se studenti setkávají během studia na praktických cvičeních a s nimiž se budou setkávat ve své budoucí praxi. Jednotlivé kapitoly kurzu mají také usnadnit přípravu na státní zkoušku z dětského zubního lékařství; kapitoly však obsahují většinou pouze základní informace; další doplňující informace studenti získají zejména na přednáškách, praktických cvičeních a studiem odborné literatury.

 
autor: Jan Kilian, Vlasta Merglová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 6272x | publikováno: 11.6.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

kurz výpočetní techniky pro studium na LF v Plzni

Kurz výpočetní techniky pro studium na LF v Plzni

Elektronický kurz je připraven pro distanční formu výuky. Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními technologiemi z oblasti IT technologií a na uživatelské úrovni s programy, které budou využívat i v dalších předmětech. Základní témata jsou Systém Moodle, Cloud computing, Textový editor Microsoft Word, Tabulkový editor Microsoft Excel a Prezentační program Microsoft PowerPoint

 
autor: Martin Navrátil, Milan Dvořák | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 1729x | publikováno: 6.3.2015 | poslední úpravy: 22.10.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Klinická biochemie
.. kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku vše.. .. kurz obsahuje: všechny prezentace ze seminářů (di.. ..klíčová slova: biochemie, e-learningový kurz..

Selected Chapters form English Grammar in Medical Context
..Kurz je vytvořen v prostředí LMS Moodle a je určen pře..

LMS Moodle
.. i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Systém je možné využívat od j.. ..klíčová slova: elektronický kurz..

Evaluační kritéria pro hodnocení elektronických kurzů
.. kritéria elektronických kurzů vychází z mnohaleté zkušenosti při jejich tutor.. .. kritéria elektronických kurzů vychází z mnohaleté zkušenosti při jejich tutor..

Pohybová aktivita v extrémním chladu
.. kteří se připravují k atestaci (certifikovaný kurz) z tělovýchovného lékařství. Zabývá se reakcí a a..

Míšní nerv
..Kurz Míšní nerv je určen zejména pro studenty prvních ..

Základní předpoklady k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
.. dohoda, atestační zkouška), certifikovaný kurz, celoživotní v..

Přehled lymfatického systému
.. řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i n..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
..Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v lati..