Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Edukácia pacienta s diabetes mellitus

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

V prezentácií uvádzame základné informácie o ochorení, etiológii, klinickom obraze, diagnostike a terapii Diabetes mellitus. V druhej časti sa zaoberáme edukáciou pacienta s Dg. Diabetes mellitus, ktorý má schizofréniu. Edukácia pacienta obsahuje posúdenie, diagnostiku, stanovenie edukačných diagnóz, plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie edukačného procesu. Pacienta počas prvej edukačnej jednotky edukujeme o ochorení, životospráve a inzulínoterapii. Na druhom edukačnom stretnutí edukantovi podávame informácie o inzulínoch a názorne ho učíme aplikácií inzulínu inzulínovým perom. V závere vyhodnocuje pomocou výstupného testu úspešnosť edukačného procesu.
Prezentácia je vhodná pre sestry ako výukový materiál, nakoľko je obohatená o reálnu kazuistiku a obsahuje edukačný proces realizovaný v praxi.

 
autor: Slávka Kleinová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1839x | publikováno: 2.7.2015 | poslední úpravy: 2.7.2015 | Creative Commons License

diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus (DM) představuje složitou poruchu metabolismu glukózy, lipidů i proteinů. Více než 90 % diabetu představuje DM 2. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na komplikace aterosklerózy). Většinu nemocných v hemodialyzačních programech tvoří pacienti s DM. I když patofyziologie makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, kouření, sedavý způsob života aj.), léčebné i preventivní postupy jsou společné.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2329x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013 | Creative Commons License

On-line atlas různých typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů

On-line atlas různých typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů

Vážení studenti a kolegové,
Do rukou se Vám dostává zcela nový výukový materiál, jehož posláním je seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti kmenových buněk, tkáňových kultur a se základy laboratorní práce s nimi. Jednoduchou formou Vám budou představeny kmenové buňky jako takové, budete seznámeni s možnostmi jejich pěstování, diferenciací a s následným imunocytochemickým barvením. Věřím, že Vám bude příručka nápomocná při studiu i při získávání všeobecného medicínského rozhledu. Na základě Vaší odezvy ji bude možné doplňovat o další materiály, které byste při vašem dalším vzdělávání ocenili.

 
autor: Miroslava Čedíková, Kristýna Krakorová, Michaela Miklíková, Markéta Hronová, Alžběta Balandová, Pavel Pitule, Milena Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2503x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 3077x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Kombinovaná léčba dyslipidémií
..klíčová slova: riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus 2... ..klíčová slova: riziko, reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus 2... ..klíčová slova: reziduální vaskulární riziko, diabetes mellitus 2... ..klíčová slova: vaskulární riziko, diabetes mellitus 2. typu.. .. [?] Licence Kombinovaná léčba dislipidemií | 22.5.2015 47.5 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Klinická biochemie
.. obsahuje: všechny prezentace ze seminářů (diabetes mellitus, proteiny, těhotenství, novorozenci, t.. .. všechny prezentace ze seminářů (diabetes mellitus, proteiny, těhotenství, novorozenci, tumorové ma.. .. citlivé [?] Licence Klinická biochemie | 2.11.2015 uživatel na příslušné faku..

Biofyzikální metody pro analýzu
.. a Ramanově mikroskopii včetně řady pokročilých typů Ramanovy spektroskopie, vysvětlení a s.. .. Biofyzikální metody pro analýzu | 15.12.2014 1.07 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba
.. cest závisí na řadě okolností. Záleží na typu neprůchodnosti dýchacích cest, na potřebné době z..

Základy fyziologie receptorů
.. buněčných receptorů a je určena pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství. V prezentaci jsou .. .. uvedeny i nejtypičtější příklady jednotlivých typů..

Evaluační kritéria pro hodnocení elektronických kurzů
.. hodnocení jsme zaměřili podle převažujících typů elektronických kurzů, přičemž převahu mají kombin.. .. hodnocení jsme zaměřili podle převažujících typů elektronických kurzů, přičemž převahu mají kombin..

Stenty, konstrukce, modely
.. stentů, přehled základních konstrukčních typů. Pak jsou zde předvedeny dva základní přístupy k ..

Dlahy ve stomatologii - protetika
.. stomatologii. Jsou uvedeny indikace jednotlivých typů, rozdělení dlah z hlediska účelu a doby použití, .. .. citlivé [?] Licence Dlahy v protetice | 12.2.2014 2.88 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Kardio - metabolický syndrom
.. kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v prim.. .. kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v primární pre..

Základní typy dědičnosti
.. jsou uvedeny některé příklady těchto základních typů..