Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

Epitelová tkáň pro praktická cvičení

Epitelová tkáň pro praktická cvičení

Výukové dílo si klade za úkol usnadnit studentům práci při praktických cvičeních z obecné histologie. Kromě textu je dílo doplněno o jednoduchá, rukou kreslená schémata umožňující snazší orientaci v probírané látce. Ke každému tématu je uvedeno několik ukázkových histologických mikrofotografií s popisky. Ty mohou pomoci při pohledu do mikroskopu v průběhu praktik. Součástí výukového díla je i prostor pro vlastní aktivitu studenta (prostor pro vlastní schéma, pro poznámky), což podporuje lepší zapojení studenta do výuky a umožňuje zefektivnění spolupráce mezi studentem a vyučujícím.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3371x | publikováno: 28.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

Svalová tkáň pro praktická cvičení

Svalová tkáň pro praktická cvičení

Výukové dílo si klade za úkol usnadnit studentům práci při praktických cvičeních z obecné histologie v části věnované svalové tkáni. Kromě textu je dílo doplněno o jednoduchá, rukou kreslená schémata umožňující snazší orientaci v probírané látce. Ke každému tématu je uvedeno několik ukázkových histologických mikrofotografií s popisky. Ty mohou pomoci při pohledu do mikroskopu v průběhu praktik. Součástí výukového díla je i prostor pro vlastní aktivitu studenta (prostor pro vlastní schéma, pro poznámky), což podporuje lepší zapojení studenta do výuky a umožňuje zefektivnění spolupráce mezi studentem a vyučujícím.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2089x | publikováno: 18.3.2015 | poslední úpravy: 25.3.2015 | Creative Commons License

Vybrané německé texty a cvičení pro studující stomatologie

Vybrané německé texty a cvičení pro studující stomatologie

 Tento výukový materiál je určen pro studující zubního lékařství, kteří mají zájem rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti (na úrovni minimálně B1 SERR) v oblasti profesní a odborné němčiny. Primárně je určen pro výuku němčiny pro stomatology v letním semestru 1. ročníku, ale v rámci samostudia ho může využít každý zájemce o profesní jazyk v oblasti stomatologie.
Materiál má šest kapitol. Každá kapitola obsahuje texty se základní stomatogickou tematikou (prevence, praxe zubního lékaře, ošetření zubníhu kazu, extrakce zubu aj), pod texty jsou lexikální a gramaticko-lexikální cvičení a v některých kapitolách též odkazy na vhodné materiály na YouTube.

 
autor: Eva Formánková | obor: Ostatní | zobrazeno: 97x | publikováno: 2.10.2019 | poslední úpravy: 2.10.2019 | Creative Commons License

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 8556x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4595x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 3817x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Tento výukový materiál bude používán studenty všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Lékařská chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí.

 
autor: Václav Babuška, Karin Buňatová, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3077x | publikováno: 7.3.2013 | poslední úpravy: 7.3.2013 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Tento výukový materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí. Obsaženy jsou návody na čtyři tříhodinová praktika v laboratoři. Témata obsažených úloh: příprava roztoku přesné koncentrace, osmolalita a její stanovení, vybrané reakce anorganických sloučenin, metody odměrné analýzy (alkalimetrie, chelatometrie, manganometrie), měření pH a vlastnosti pufrů, optické metody (fotometrie, polarimetrie), chromatografické metody, vybrané reakce organických sloučenin.

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 1788x | publikováno: 3.3.2015 | poslední úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 31

Jít na stránku: 1 2 3 4

Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK
.. je doplňujícím materiálem k výuce praktických cvičení z biofyziky. Popisuje přístrojovou techniku, se k.. ..klíčová slova: cvičení,..

Atlas lékařské mykologie
.. doplňkovým studijním materiálem pro přednášky a cvičení z lékařské mikrobiologie. Přináší mikrof..

Endodontické ošetřování kořenových kanálků
.. kanálků. Výukový materiál pro praktická cvičení předmětu Preklinické zubní lékařství. ..

Pohybová aktivita ve vyšším věku
.. z hlediska pohybové aktivity, vhodná a nevhodná cvičení v tomto věku. Zdůrazněny rozdíly v adaptaci na ch..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení..

Kompozitní výplň na okluzních plochách molárů
.. napomáhá studentům při přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Preklinické zubní ..

Ošetření defektů v cervikální oblasti
.. napomáhá studentovi při přípravě na praktická cvičení ve fantonové učebně v předmětu Préklinické zubní ..

Kompozitní výplň na aproximálních plochách frontálních zubů
.. napomáhá studentovi v přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Préklinické zubní ..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
.. schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zko..

Selected Chapters form English Grammar in Medical Context (Part 2)
.. kapitoly jsou doplněny navazujícími praktickými cvičeními, kterých bude využito při výuce. Součástí kurzu..