Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

bezpečnost práce s elektrickým zařízením

Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Bezpečnost práce s elektrickým zařízením seznamuje v první části studenta se standartním zapojením elektrické instalace odpovídající většině instalací v České republice. Najdeme zde vysvětlení významu zapojení jističe v elektrickém rozvodu. V další části si ukážeme možná nebezpečí rozvodu a důvody úrazů elektrickým proudem. V poslední kapitole pak vysvětlíme význam chrániče.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4321x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Artikulátory a práce s obličejovým obloukem

Artikulátory a práce s obličejovým obloukem

Sestavení umělého chrupu i při dnešním stavu znalostí stále představuje značně komplikovanou záležitost. Správně vytvořená rekonstrukce zubních oblouků znamená nejen správnou funkci chrupu, temporomandibulárního kloubu, dokonalou fonaci, ale znamená téměř dokonalou rehabilitaci celého stomatognátního systému.

 
autor: Eduard Cimbura, Martin Lebeda | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2587x | publikováno: 10.2.2015 | poslední úpravy: 10.2.2015 | Creative Commons License

LIRE ET COMMENTER (práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

LIRE  ET  COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

Zpracování deseti autentických odborných francouzských textů slouží jako materiálové východisko pro výuku povinně volitelného předmětu „Četba odborného textu ve francouzštině“ (nabízeného především studentům 3. ročníku, ale účastnit se mohou všichni studenti s elementární znalostí francouzštiny, kteří případně plánují stáž nebo zaměstnání apod. ve frankofonním prostředí). Výuka probíhá převážně ve francouzštině.
Cílem je nejen osvojit si odbornou lékařskou terminologii, ale především naučit se orientovat v odborném lékařském textu ve všech vzájemných souvislostech jednotlivých jazykových rovin tak, aby byl student nejen schopen text s porozuměním přečíst, ale také shrnout, interpretovat a komentovat hlavní teze. Zvláštní pozornost je věnována komunikativním dovednostem.

 
autor: Hana Potměšilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2361x | publikováno: 6.11.2013 | poslední úpravy: 30.1.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 36

Jít na stránku: 1 2 3 4

Pelvic organ Prolaps
.. nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a diagn..

Smysly ZRAK
.. lékařské fakulty. Vzhledem k tomu, že celá práce kopíruje strukturu sylabu, je logickou a ..

Centrální žilní kanylace
.. kvalitních setů rozšířila její použití i bezpečnost . V této souvislosti je vhodné zdůraznit ro..

Význam ultrasonografie v těhotenství
..Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ult..

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)
.. léčbu bez nutnosti laboratorní monitorace, vyšší bezpečnost a zřejmě i lepší antitrombotickou účinnost. Zvýš..

Události v jaderné elektrárně Fukushima a otázky související
.. a Ing. Metznera ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pro zvukový záznam přednásky je nutné mít nains..

Endometrióza
.. práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské faku..

Hormonální léčba děložních myomů
.. tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terap..

HG léze v kolposkopickém obraze
..Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury vč.. ..Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury vč..

Ultrazvuk v gynekologii
.. i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšet..