Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak musí být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se zaměřujeme především na současné přístupy chirurgické léčby, které dokumentujeme obrazovou dokumentací a filmovým materiálem.

 
autor: Jiří Bouda, Martin Pešek, Jan Chytra | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2788x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015 | Creative Commons License

nádory močového měchýře

Nádory močového měchýře

Karcinom močového měchýře vychází z kmenových buněk urotelu. V naší laboratoři jsme vypracovali dva nové metodické přístupy k identifikaci a charakterizaci těchto kmenových buněk. Stabilní transfekce genu pro zelený fluoreskující protein pod kontrolou doxorubicin-responzivního promotoru umožňuje vizualizovat kmenové buňky na základě konstitutivní exprese efluxnich pump. Společná kultivace s nádorovými fibroblasty zásadně přispívá k udržení kmenového charakteru kokultivovaných nádorových buněk, které se nacházejí v bezprostředním kontaktu s nádorovými fibroblasty.

Bladder cancer originates from urothelial stem cells. In our laboratory, we have established two new methodological approaches towards identification and characterization of these cancer stem cells. Stable transfection of a doxorubicin-responsive green fluorescent protein reporter construct allows for a direct visualization of stem cells given their constitutive expression of efflux pumps. Coculture with carcinoma fibroblasts is crucial for preserving stemness of cocultured cancer cells immediately interacting with carcinoma fibroblasts.

 
autor: Jiří Hatina | sekce: | obor: Biologie | zobrazeno: 2764x | publikováno: 14.2.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

NeZhoubné nádory jater

Nezhoubné nádory jater

Nezhoubné nádory jater nejsou v popředí zájmu díky častým a nebezpečnějším zhoubným nádorům jater. Hlavně zhoubné sekundární nádory jater – např. metastázy kolorektálního karcinomu jsou v naší republice velice závažným problémem.                                                          

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3837x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 15.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Operace jater, žlučových cest a žlučníku
.. se nejčastěji operují pro zhoubné nádory. Jedná se o nádory primární, tedy o hepa.. .. se nejčastěji operují pro zhoubné nádory. Jedná se o nádory primární, tedy o hep..

3. Uroonkologie, choroby retroperitonea
.. Uroonkologie I - úvod, karcinom penisu, nádory varlat, cysty a nádory ledvin, nadledvin, ..

Karcinom endometria
.. zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o..

1. Obecná urologie, vrozené vývojové vady
..klíčová slova: Nádory ledvin, Nádorov dorové m..

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu
..klíčová slova: na genitálu, pigmentové projevy, primární kožní nádory,..

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií
..klíčová slova: markery, maligní nádory..

Hormonální léčba děložních myomů
.. myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba ch..

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)
.. přítomných CTCs a stanovit přítomnost exprese s nádory asociovaných genů HER-2, MUC1, EpCAM. Stanovení e..

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie
..Nádory ledvin mají z celého světa největší incidenci v Č..