Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

:: Ultrazvuk ::

:: Ultrazvuk ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ultrazvuk seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno využití odražených ultrazvukových vln od statického objektu, čehož se využívá při měření vzdálenosti nebo při zobrazování, ve druhé pak vyžití odražených vln od pohybujícího se objektu, podle kterých určujeme jeho rychlost.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4305x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvukové vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v rámci preventivní prohlídky, předoperačního vyšetření i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v gynekologii.

 
autor: Pavel Vlasák | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3779x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 9.3.2015 | Creative Commons License

Ultrazvuk a jeho význam v lékařství

Ultrazvuk a jeho význam v lékařství

Dílo Ultrazvuk a jeho význam v lékařství představuje souhrn základních informací o využití ultrazvuku v medicíně. V díle jsou vysvětleny jak fyzikální principy, tak i základní způsoby zobrazování pomocí ultrazvuku včetně harmonického zobrazení, kontrastní ultrasonografie, elastografie a využití Dopplerova jevu. Zabývá se též artefakty a riziky ultrasonografických metod. Dílo je určeno pro studenty prvního ročníku všech typů studia na lékařské fakultě, může však posloužit i studentům vyšších ročníků při opakování základů zobrazovacích metod.

 
autor: Lukáš Bolek, Ivo Hrazdira | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1349x | publikováno: 26.3.2015 | poslední úpravy: 31.3.2015 | Creative Commons License

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů si neklade za cíl být vyčerpávajícím atlasem ultrasonografických obrazů. K tomu slouží několik mimořádných publikací v odborné literatuře. Zde jsou uvedeny jen základní fyziologické a některé patologické obrazy vybraných tkání a orgánů, které mají sloužit k orientaci studentů všech ročníků studia medicíny v této diagnostické zobrazovací oblasti.

 
autor: Ivo Hrazdira, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1823x | publikováno: 6.3.2015 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Význam dopplerovských metod pro posuzování hemodynamiky
.. na kapitolu „Dopplerovské metody v ultrazvukové diagnostice“ z materiálu ULTRAZVUK A J.. ..klíčová slova: Ultrazvuk, Dopplerův ..

Echokardiografie v kardiochirurgii
..Ultrazvukový signál vzniká v piezoelektrickém krystalu, kry.. ..klíčová slova: ultrazvukový ..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnová..