Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy nacházíme v orofaciální oblasti relativně vzácně. Přesto na ně musí být pomýšleno především v diferenciální diagnostice tumorů hlavy a krku. Mohou být často prvním příznakem závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti. V příspěvku je zahrnut i extrémně raritní případ metastázy hepatocelulárního karcinomu do dolní čelisti.

 
autor: Jan Jambura, Daniel Hrušák, Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jaroslav Drobný, Ondřej Daum | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2009x | publikováno: 24.10.2014 | poslední úpravy: 24.10.2014 | Creative Commons License

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Předložená práce se zabývá nádorovými markery, které lze využít při vyšetřování pacientek s podezřením či již diagnostikovanou epiteliální ovariální malignitou. Produkce nádorových markerů patří mezi základní charakteristiky přítomnosti maligních nádorů. Jsou zde diskutovány základní charakteristiky vybraných markerů CA125, HE4, CEA, CA19-9, TK, MonoTotal, či TPS.

 
autor: Jiří Presl | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2141x | publikováno: 16.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku Nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci DNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat DNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu genomové DNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy DNA. DNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Takto izolovanou DNA můžeme použít například k detekci mutací, polymorfismů, omezeně k sekvenaci.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2323x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku Nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 2. – Izolace RNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 2. – Izolace RNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci RNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat RNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu - celkové RNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. RNA je rychle degradována a tak takto staré vzorky vhodné pro izolaci RNA nejsou jinak dostupné. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy. RNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Prostřednictvím takto izolované RNA nejčastěji hodnotíme expresi genů.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2031x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku Nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 1. – Příprava vzorku a deparafinace

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 1. – Příprava vzorku a deparafinace

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. Prvním krokem izolace NA je příprava řezů cílové tkáně. Tento postup je obsahem tohoto videa. Většinou připravujeme řezy dle hematoxylin-eosinových preparátů s vyznačenou oblastí, ze které budeme NA izolovat. Na mikrotomu nakrájíme několik řezů, které odstraníme (svrchní oxidovaná vrstva obsahuje nejvíce degradované NA). Následně připravíme 10-20 µm silné řezy o celkové velikosti přibližně 12x12 mm, ze kterých budeme izolovat DNA a RNA izolovat. Dále před vlastní izolací NA provedeme deparafinaci tkáně. Takto získanou tkáň již podrobíme lyzi a následně izolujeme DNA a RNA.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2102x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Operace jater, žlučových cest a žlučníku
.. karcinom a o nádory sekundární, metastázy nádorů z jiných lokalizací. Sekundární nádory, te..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V.část
.. je popsána obrana proti různým patogenům a nádorově pozměněným buňkám. Imunitní systém musí být schop..

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
..klíčová slova: metastázy, kolorektální k..

Nezhoubné nádory jater
.. zhoubné sekundární nádory jater – např. metastázy kolorektálního karcinomu jsou v naší republice ve..

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu
..klíčová slova: pigmentové projevy, primární kožní nádory, metastázy..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. jeho struktury, metabolismu a možnosti využití v nádorové problematice např. ve vztahu k lékové re..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III.část
.. viry či jinými intracelulárními patogeny nebo nádorově pozměněné bu..