Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopie je souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení struktur, které nejsou viditelné pouhým okem. Různé způsoby mikroskopického zobrazování se rozlišují na základě druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové záření, polarizované světlo, infračervené záření apod.), nebo podle způsobu uspořádání optické soustavy mikroskopu.

 
autor: Veronika Kolářová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2801x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 13.5.2015 | Creative Commons License

Elektroforetické metody

Elektroforetické metody

Studijní materiál je určen studentům lékařských a biomedicínských oborů. Shrnuje základní metody a principy elektroforetického dělení látek. Stručně popisuje výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich využití. Obsahuje také konkrétní příklad využití agarózové elektroforézy k separaci fragmentů DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2202x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 27.2.2014 | Creative Commons License

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

V článku shrnujeme základní vyšetřovací metody využívané v oboru neurochirurgie.     

                                                                                                                               

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2422x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Biofyzikální metody pro analýzu

Biofyzikální metody pro analýzu

Práce se věnuje Ramanově spektroskopii a Ramanově mikroskopii včetně řady pokročilých typů Ramanovy spektroskopie, vysvětlení a schématickému znázornění principů a potenciálního využití. Je zde rozvedena elektronová mikroskopie, srovnány transmisní a rastrovací elektronové mikroskopy včetně rozlišení, ukázek výsledků, doporučených typů vzorků pro analýzy a jejich přípravy. Další celek představuje seznámení se separačními technikami - elektroforézami, které umožňují biochemické a molekulárně biologické analýzy biologických vzorků a jejichž výsledkem jsou makromolekuly rozdělené podle molekulové hmotnosti v gelu. Je zde popsána i navazující analýza těchto gelů, tzv. blotování, včetně rozdělení metodik podle typů analyzovaných materiálů.

 
autor: Věra Cenklová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1765x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3789x | publikováno: 27.8.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

SKRIPTA PLICNÍ – speciální diagnostické a terapeutické výkony
.. zobrazovacích vyšetřovacích metod zde najdeme metody radioizotopové, speciální funkční a bron.. ..klíčová slova: metody, mechanická plicní ventilace, inhalace, t..

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod
.. metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medi.. ..klíčová slova: metody..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky | 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací s..

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství
.. vybrané reakce anorganických sloučenin, metody odměrné analýzy (alkalimetrie, chelatometrie, ma..

Základy morfologie gamet a embryí pro účely asistované reprodukce
.. Pro výběr spermie je často uplatňován postup mikroskopické selekce, kterou se lze vyhnout anomálním tvarům h..

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda ”
.. z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu. Metody izolace nukleových kyselin jsou v podstatě vždy p..

Magnetická rezonance
.. a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní do..

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami
.. Jsou zde ukázána možná rozlišení pro různé mikroskopické techniky. Rovněž je zde zmíněn řádkovací tunelo..

Atlas histologie tvrdých tkání
..klíčová slova: mikroskopické..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lid..