Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 1

 

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)
.. exprese s nádory asociovaných genů HER-2, MUC1, EpCAM. Stanovení exprese jmenovaných genů metodou PCR u.. ..klíčová slova: transkripce, mRNA,HER-2, MUC1, EpCAM..