Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Extrapyramidové poruchy pohybu

Extrapyramidové poruchy pohybu

Toto sdělení obsahuje stručné a prakticky orientované informace k problematice extrapyramidových poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vysokou diferenciálně diagnostickou i léčebnou chybovostí. Cílem proto není vyčerpávající popis dosud známé etiopatogeneze, měnící se taxonomie či příliš podrobná diferenciální diagnostika různých klinických jednotek. Práce přináší zásadní informace k rozpoznání frekventních základních symptomů a především odlišení léčebně ovlivnitelné Parkinsonovy nemoci od parkinsonských syndromů jiné geneze. Pro komplexnější představu jsou připojena praktická videa.

 
autor: Vojtěch Mach | obor: Neurologie | zobrazeno: 5511x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Smysly ZRAK
..klíčová slova: oka, zraková dráha, řízení očních p.. ..klíčová slova: oka, zraková dráha, řízení očních.. ..klíčová slova: oka, zraková dráha, řízení očních pohybů..

Patofyziologie metabolizmu vody a minerálů
.. otoků. Fyziologie a patofyziologie endokrinního řízení metabolismu vody. Metabolismus nejdůležitějších m.. ..klíčová slova: v organismu, otok, endokrinní řízení..

Úvod do biokybernetiky
.. věnovanou základním pojmům v oblasti regulace, řízení, zpětné vazby, kapitolu o charakteristice b.. ..klíčová slova: Řízení a regulace,..

Vývoj nových léků
.. metodologii. Do její náplně patří např.sledování pohybu látek v organismu (farmakokinetika), ..

Základy elektrofyziologie srdce
.. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností s..

Zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.
.. závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Aktualizuje studijní literaturu – Dvořák M..

JAK NAVRHNOUT SPIRÁLNÍ STENT NA MÍRU
.. úrovni se dá říct, že se zabývá studiem sil a pohybů v živém organizmu a jeho částech. Může se jednat ..

Podivnosti mikrosvěta
.. drobnými kuličkami a bylo možné změřit rychlost pohybu a polohu jakéhokoliv objektu v prostoru současně ..

Základy medicínského práva - část II.
.. poskytovatele zdravotních služeb a detenčnímu řízení..